Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The actual project is titted: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", implemented by DMO ALBANIA and supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Wednesday, August 1, 2018

Përshëndetja e Ambasadores së BE në Shqipëri për projektin e Liqenit të Ohrit


Të dashur lexues! Është kënaqësi për mua të them disa fjalë në numrin e fundit të kësaj gazete, me përmbylljen me sukses të një projekti kaq të rëndësishëm.
Delegacioni i Bashkimit Europian në Tiranë, përshëndet punën e bërë nga autoritetet shqiptare në bashkëpunim dhe bordet këshillimore të UNESCO për përgatitjen dhe dorëzimin e Dosjes së Nominimit të pjesës shqiptare të rajonit të Liqenit të Ohrit në Qendrën e Trashëgimisë Botërore Unesco. Përgatitja e dosjes ishte një nga konkluzionet madhore të projektit “Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit” i bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian dhe Qeveria Shqiptare.

Rajoni i liqenit të Ohrit mbart vlera të jashtëzakonshme kulturore dhe natyrore. Liqeni i Ohrit është një nga liqenet më të vjetër dhe më të thellë në Europë, ndërsa rajoni rreth tij ka qenë i banuar që në kohë shumë të lashta. Pjesa maqedonase e Liqenit të Ohrit është listuar në UNESCO në vitin 1979. Ne presim që shumë shpejt edhe pjesa shqiptare e liqenit, një e treta e tij, të marrë të njëjtin status të trashëgimisë botërore sa më shpejt. Ne shpresojmë që shumë shpejt i gjithë rajoni i Liqenit të Ohrit të ketë një mbrojtje dhe menaxhim të përbashkët nga të dy shtetet që ndajnë Liqenin e Ohrit.

Në kuadrin e Javës së Europës 2018, së bashku me Ministren e Kulturës, znj Mirela Kumbaro, zhvilluam një tur në rajonin e Liqenit të Ohrit dhe pamë asetet unike natyrore dhe kulturore të tij, përfshi dhe Varret Ilire të Selcës së Poshtme, që gjithashtu janë nominuar për në listën e vendeve të trashëgimisë botërore Unesko. Potencialet kulturore dhe turistike të këtij rajoni dhe kontributi historik i tij në civilizimin europian është i dukshëm. Bashkimi Europian është i vendosur të vazhdojë mbështetjen e tij për mbrojtjen e kësaj zone, si dhe për promovimin e turizmit të qëndrueshëm gjatë gjithë rajonit të Liqenit të Ohrit. 
Me respekt
Romana Vlahutin
Ambasadore e BE në TiranëForeword- EU Ambassador to Tirana Romana Vlahutin

 
Dear readers,
It is a pleasure to say a few words in the last issue of this newsletter, on the occasion of the successful completion of such an important project.

The Delegation of the European Union to Albania welcomes the important work done by the Albanian authorities and the UNESCO Advisory Bodies for the preparation and submission of the nomination file of the Albanian part of the Lake Ohrid to the UNESCO World Heritage Centre. The preparation of the file was one of the major conclusions of the project -Towards Strengthened Governance of the Shared Transboundary Natural and Cultural Heritage of the Lake Ohrid Region - co-funded by the European Union.

The Lake Ohrid region carries extraordinary cultural and natural values. Lake Ohrid itself is one of the oldest and deepest lakes in Europe, while the region around has been inhabited since ancient times. The part of Lake Ohrid region situated in the former Yugoslav Republic of Macedonia has been listed by UNESCO since 1979. We look forward to the Albanian part - one third of the entire lake - to receive the same designation as our world's heritage before long. We hope that the entire region will soon enjoy joint protection and management from the two countries that share the lake.

During Europe Week 2018, together with the Minister of Culture, Ms Mirela Kumbaro, we visited the region and its unique natural and cultural assets, including the Royal Illyrian Tombs of Selca e Poshtme, which is also nominated for the UNESCO World Heritage List. The cultural and touristic potential of this region and its historical contribution to European civilisation were apparent. The European Union is committed to continue its support towards the protection of the area, as well as the promotion of sustainable tourism throughout the Lake Ohrid region.

Sincerely,

Romana Vlahutin

EU Ambassador to Albania


Monday, July 30, 2018

Illyrian Tombs of Selca, a "master piece" of culture heritage


The Selca Tombs are a masterpiece of human ancient settlements, witnessing the traditional way of life in Illyria in 4th - 3rd century BCE. The area is very close to Lake Ohrid, just 40 km from Pogradec. The royal tombs belonged to Illyrian princes and princesses of the ancient city "Pelion". These two-storey monumental tombs are situated inside the rocks, in a very beautiful hill of the village Selca e Poshtme, Pogradec. They were first discovered in the 1940s and were fully explored in 1971. The findings were very impressive and exciting for historians and archaeologists at that time. There are 5 tombs in the area, four of them are inside the rocks, and another one is separated and located in a field nearby.


The first tomb belonged to a princess, which was buried with her golden accessories, such as her earrings and a tiara. All the elements found inside the tombs are now displayed at the National Historical Museum in Tirana. One of the most interesting findings of the tombs is a decorated belt buckle. The original one is silver and it is protected behind a vitrine in the Museum. A replica, in bronze and enlarged 17 times compared to the original, is placed at the entrance of the National Museum, because of its importance for the Albanian ancient roots. The buckle is decorated with a combat scene, where two equestrians are fighting with an infantry army, showing the Illyrian triumph over the enemy. The object is also decorated with mythological elements such as a dragon, a griffin, a fish and a bird. It seems as an interpretation of Cadmu's legend, which helped the Illyrian tribe of 'Enchelei" to win the enemies, by transforming into a dragon. The other jewelleries that were found in the tomb of the princess are a fibula brooch, earnings and a tiara. They are decorated with the figure of Athena and other ornaments made by filigrees. Amongst the objects found during the inventory of these tombs are Illyrian warriors' weapons, helmets, shields, an iron shirt, handcuffs, and surprisingly enough a pan in bronze.

The architectural quality of the Illyrian tombs in Selca e Poshtme can still be testified, despite the scars of time. One of these monumental tombs has the shape of an amphitheatre, which represents a rare typological example. The architecture is Ionic, typical for ancient Greece and Rome. Some preliminary excavations made by archaeologists concluded that beneath Selca and Gradishta hills, there could be remnants of an ancient city. The history of an important ancient civilisation could be waiting to be discovered. The Selca Tombs are included in the Tentative List of UNESCO since 1996 https://whc.unesco.org/en/tentativelists/909/.

Author: Eva Kushova

Shqip
Varret Ilire të Selcës, një pasuri e trashëgimisë kulturore shqiptare 


 Varret e Selcës janë një pasuri e jashtëzakonshme kulturore që tregojnë për vendbanimet e lashta njerëzore në tokën tonë dhe që dëshmojnë për mënyrën tradicionale të jetës në Iliri në shekujt e 4-3 para Krishtit. Kjo zonë është shumë pranë Liqenit të Ohrit, gati 40 km larg Pogradecit. Varret e Selcës janë mbretërore dhe i përkasin princërve e princeshave të qytetit të lashtë Pelion. Janë varre monumentale dykatëshe të futura brenda në shkëmbinj në një kodër të bukur të gjelbëruar në fshatin Selcë e Poshtme Pogradec. Për herë të parë ato janë zbuluar në vitet ‘40 dhe janë gërmuar plotësisht në 1971. Gjetjet e arkeologëve në varret e Selcës ishin shumë interesante dhe emocionuese atë kohë.

Janë gjithsej 5 varre në zonë, katër prej të cilave brenda në shkëmb dhe një tjetër i veçuar dhe i vendosur në një fushë afër. Varri i parë i përkiste një princeshe, e cila ishte varrosur bashkë me aksesorët e saj të artë, si vathë dhe kurorë. Gjithë elementet e gjetur brenda varreve janë të shfaqura për publikun në Muzeun Historik Kombëtar të Tiranës. Një nga gjetjet më interesante në këto varre është pafta e brezit. Kjo paftë origjinale është argjend, e mbrojtur pas një vitrine në Muzeun Kombëtar. Një kopje e saj, në Bronx dhe e zmadhuar 17 herë, është vendosur në hyrjen qendrore të Muzeut Kombëtar, për shkak të rëndësisë se saj për të treguar rrënjet tona të hershme të një qytetërimeve më të vjetra ilire. Pafta e brezit është e dekoruar me skena luftimi, ku dy kalorës përplasen me një këmbësor dhe e kanë vënë poshtë për të treguar dhe triumfin e ilirëve ndaj armikut. Objekti është i dekoruar me elemente mitologjike si drafoni, grifoni, peshku dhe zogu. Kjo skemë është interpretuar si legjenda e Kadmit, i cili pasi ndihmoi fisin Enkelej që të fitonin mbi armiqtë e tyre, u shndërrua vetë në një dragua.

Bizhuteritë e tjera përfshijnë disa elemente të punuar nga zejtarët vendas ilire, mes të cilave një fibulë- broshë, vathë dhe diademë. Ato ishin stolitë e kohës dhe punoheshin me ar e argjend. Dekorimet e tyre ishin të veçanta me figurën e Athinasë dhe të tjera zbukurime prej filigrami. Mes objekteve të gjetura janë dhe seri armësh të ilirëve, përfshi helmeta, mburoja, këmishë hekuri, pranga, por dhe tigan bronxi. Gjithashtu kishte dhe amofora prej bakri dhe enurina të tjera, të gjitha të vendosura me kujdes në Muzeun Kombëtar në Tiranë.

Cilësia arkitekturore e varreve ilire të Selcës së Poshtme ende është e dukshme pavarësisht dëmeve të kohës. Një nga varret monumentale ka formën e amfiteatrit, që përfaqëson një shembull të rrallë. Amifiteatër me shkallë në varr, është dicka e pazakontë, dhe thuhej se shkallët shërbenin që njerëzit të uleshin gjatë ceremonisë së varrimit. Arkitektura e varreve me kolona është e tipit Ionic, që gjendet në Romën dhe Greqinë e lashtë. Disa gërmime paraprake të bëra nga arkeologët kanë arritur në përfundimin se poshtë Selcës dhe kodrave të Gradishtës fshihen rrënojat e një qyteti të tërë antik. Historia e një civilizimi të rëndësishëm antik pritet që të zbulohet. Varret e Selcës janë nominuar në listën Tentativë të UNESCO që në 1996. Një investim për zbulimin e plotë të tyre, do i hapte rrugën listimit të plotë në UNESCO të këtij qytetërimi të lashtë. https://whc.unesco.org/en/tentativelists/909/.

Shkroi: Eva Kushova

Tuesday, July 24, 2018

Waste awareness campaign Lake Ohrid- Contribution of ECARO

Contribution of IUCN Regional Office for Eastern Europe and central Asia (ECARO)

Short film and video spot
The waste management awareness campaign, that took part during the summer and autumn months of 2017, was marked by various community activities as well as the cleaning up of illegal dumpsite along the Ohrid lakeshore. The final activity of this campaign focuses on reaching out to a wider audience by presenting a promotional short video and a 30-second animation clip. The focus of the two videos is to sensitize the inhabitants of the Pogradec region about the values, beauty and the threat of waste to the lake, with aim to inspire and motivate all generations to better manage their waste by reducing, reusing and recycling it.

In order to ensure local ownership and sustainability, the entire waste campaign was designed and implemented in close partnership with the Municipality of Pogradec, and in consultation with the local NGOs 'Une, Gruaja' and the sustainable tourism operator Explore Pogradec.

The promotional materials will be displayed on local TV and during various events organised by project partners. The short film, as well as other outputs of the waste campaign will be available at project website.

Soft tourism infrastructure
In support of the Lake Ohrid nomination file for the extension of the transboundary World Heritage property, the IUCN Regional Office for Eastern European and Central Asia (ECARO) coordinated the preparation of a number of documents with a view to enhance the profile of the region, by offering sustainable tourism opportunities such as hiking and biking, as well as visiting protected areas. All materials and information are available in three languages (English, Albanian and Macedonian) and are available in Tourism offices in and around Pogradec and can be downloaded at project website

Information boards

Information boards for walking and cycling paths give information about trail length, level of difficulty, overall ascent and descent distance, with a concise narrative description of the trail and terrain specifications, such as water availability. The following destinations have been developed with information boards installed at starting and finishing points of the paths:

Alarup - Mali Thate - Dolna Gorica; Qafe Thane - Memelisht ; Qafe Plloce - Guri I Kamje - Singletrail - Qafe Plloce; Pogradec - Tushemisht; Pogradec - Pogradec castle (Kalaja); Pogradec - Guri I Kamje - Pogradec; Tushemisht - Blace - Alarup - Singletrail - Tushemisht; Qafe Polices - Qafe Thane (Shebenik-Ohrid connection)

Brochure

'Begin your Lake Ohrid journey' is a colourful brochure describing historical, cultural and natural destinations and influences of the whole region. Available in three languages, it looks to serve as a comprehensive guide for visiting the entire Lake Ohrid region, offering an overview of heritage and points of interests, such as the St. Naum Church, Lin Peninsula, Protected Areas as well as various leisure activities, like hiking, biking or enjoying tranquil days on the beach.

Map

Complimentary to the brochure and the information boards, a detailed geographical map of the Lake Ohrid region has been produced. It allows visitors to plan their journey around the lake, and to explore the region according to their own skills and interests.Kontributi i Zyrës Rajonale IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO)
Fushata ndërgjegjësuese për trajtimin e mbetjeve

Film i shkurtër dhe video sensibilizuese (film me metrazh të shkurtër dhe video sensibilizuese )

Fushata për ndërgjegjësimin e menaxhimit të mbetjeve, që u zhvillua gjatë muajve të verës dhe vjeshtës në vitin 2017, u shënua nga aktivitete të ndryshme në komunitet si dhe pastrimi i vendeve ilegale të depozitimit të plehrave përgjatë brigjeve të Liqenit të Ohrit. Aktiviteti final i kësaj fushate u fokusua në arritjen e një audience të gjerë duke prezantuar një video të shkurtër promozionale dhe një klip të animuar prej 30 sekondash. Fokusi i 2 videove është të sensibilizojë banorët e rajonit të Pogradecit për vlerat, bukurinë, por dhe kërcënimin e mbeturinave në liqen, me qëllim që të frymëzojë dhe të motivojë të gjithë gjeneratat për të menaxhuar më mirë mbetjet e tyre duke i reduktuar, ripërdorur dhe ricikluar.

Me qëllim për t’ia kaluar këtë fushatë organizatave lokale dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e saj, e gjithë fushata për menaxhimin e mbetjeve u hartua dhe u zbatua në partneritet të ngushtë me Bashkinë e Pogradecit dhe në konsultim me OJQ-të lokale “Unë, Gruaja” dhe operatorin e turizmit të qëndrueshëm ‘Explore Pogradec’.

Materialet promocionale do të shfaqen në televizione lokale dhe përgjatë aktiviteteve të ndryshme që do të organizohen nga partnerët e projektit. Filmi me metrazh të shkurtër, si dhe rezultatet e fushatës së menaxhimit të mbetjeve do të jenë për ju në linkun e faqes se projektit

Infrastruktura e lehtë turistike


Në mbështetje të dokumentacionit për Dosjen e Nomimit të Liqenit të Ohrit për zgjerimin e kësaj pasurie ndërkufitare të Trashëgimisë Botërore, Zyra Rajonale e IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO) ka koordinuar përgatitjen e një sërë dokumentave me synimin për të rritur profilin e rajonit, duke ofruar mundësi për një turizëm të qëndrueshëm, përfshi ngjitje dhe çiklizëm, si dhe për të vizituar zonat e mbrojtura. Të gjitha materialet dhe informacionet disponohen në tri gjuhë (Anglisht, Shqip dhe Maqedonisht) dhe gjenden në zyrat për informim Turistik në qytetin e Pogradecit dhe në rrethinat e saj si dhe mund të shkarkohen në linkun e projektit.

Tabelat informuese

Tabelat informative për shtigjet në këmbë dhe me bicikletë japin informacione në lidhje me gjatësinë e rrugëve, nivelin e vështirësisë, distancën e përgjithshme të ngjitjes dhe zbritjes, me një përshkrim të saktë të specifikave të rrugës dhe terrenit, si disponueshmëria e ujit të pijshëm. Për destinacionet e mëposhtme janë prodhuar tabela informative të instaluara në pikat e fillimit dhe të mbarimit të shtigjeve: Alarup - Mali i Thate - Dolna Gorica; Qafë Thane - Memelisht; Qafë Plloce - Guri i Kamje - Singletrail - Qafë Plloce; Pogradec - Tushemisht; Pogradec - Kalaja e Pogradecit; Pogradec - Guri I Kamje - Pogradec; Tushemisht - Blace - Alarup - Singletrail - Tushemisht; Qafë Polices - Qafë Thane (Shebenik-Ohër)

Broshura

'Filloni udhëtimin tuaj në Liqenin e Ohrit' është një broshurë me plot ngjyra ngjyra që përshkruan destinacionet historike, kulturore dhe natyrore dhe ndikimet e tyre në të gjithë rajonin. E ofruar në tre gjuhë, kjo broshurë do të shërbejë si një guidë gjithëpërfshirëse për të vizituar të gjithë rajonin e Liqenit të Ohrit, duke ofruar një pasqyrë të trashëgimisë dhe destinacioneve me interes, si Kisha e Shën Naumit, Gadishulli Lin, Zonat e Mbrojtura, si dhe aktivitete të ndryshme për kohën e lirë , si ngjitje, çiklizëm, ose për të shijuar ditë të qeta në plazh.

Harta

Përvec broshurës dhe tabelave informuese, është dizenjuar dhe prodhuar një hartë e detajuar gjeografike e rajonit të Liqenit të Ohrit që do t’u mundësojë vizitorëve të planifikojnë udhëtimin e tyre rreth liqenit dhe të eksplorojnë rajonin sipas aftësive dhe interesave të tyre.

Friday, July 20, 2018

Contribution of ICCROM, Community consultation launched in the Lake Ohrid regionA two-day workshop led by ICCROM has marked the beginning of a consultation campaign in the Lake Ohrid region, involving a local team of volunteers from the entire Lake Ohrid region. This campaign supports the EU-UNESCO project "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid Region". It sought to offer a final 'transboundary' contribution to the future management of this World Heritage property and its proposed extension by drawing on stakeholder knowledge and capacities. The aim is to highlight opportunities that will bring benefits to both the communities and the heritage in the Lake Ohrid region in line with Sustainable Development Goals.

Held in Ohrid (the former Yugoslav Republic of Macedonia) and in Pogradec (Albania), the launch of the workshop brought together the transboundary team of volunteers together with ICCROM consultants to ensure that the proposed methodology was adapted to the regional situation and local needs. A strong base for the research already existed thanks to previous ICCROM collaborations in the region, including a trial questionnaire, values mapping and the insights gained from a course on People-Centred Approaches to the Conservation of Culture and Nature.
The team has carried out a questionnaire with local residents, aiming to increase the understanding of the local socio-economic situation, community assets and stakeholders aspirations that could contribute to better participatory heritage management. New insights were brought to the table, regarding the array of heritage values that define the Lake Ohrid region today. While local community members were the main target of this research, selected interviews with institutional stakeholders and a logbook capturing the views of visitors to the region, provided complementary data.
Based on the survey analysis, new participatory management planning processes were suggested, across the proposed mixed transboundary World Heritage property, identifying existing and potential capacities that reside within the local community and can contribute to heritage management and conservation. It is also hoped that this campaign will help inform future capacity-building initiatives in the Lake Ohrid region within the World Heritage Leadership Programme.


Kontributi i ICCROM, konsultime me komunitetin në rajonin e Liqenit të Ohrit
Një seminar dyditor i drejtuar nga ICCROM ka shënuar dhe fillimin e fushatës konsultative në rajonin e Liqenit të Ohrit, duke përfshirë një ekip vullnetarësh nga gjithë rajoni i Liqenit të Ohrit. Kjo fushatë mbështeti projektin BE-UNESCO “Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”. Ky seminar duket se ofroi një kontribut përfundimtar për menaxhimin e ardhshëm ndërkufitar të kësaj pasurie botërore dhe për pjesën e propozuar për zgjerimin e saj, duke u bazuar në njohuritë dhe kapacitetet e grupeve të interesit. Qëllimi ishte të përforcoheshin mundësitë që do t’u sjellin përfitime dy komuniteteve dhe trashëgimisë së rajonit të Liqenit të Ohrit në përputhje me qëllimet për një zhvillim të qëndrueshëm.

I mbajtur në Ohër, (ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë) dhe në Pogradec (Shqipëri), lancimi i këtij workshopi, mblodhi së bashku ekipin e vullnetarëve ndërkufitare së bashku me konsulentët e ICCROM për të siguruar që metodologjia e propozuar të përshtatej me situatën rajonale dhe nevojat lokale. Një bazë e fortë për këtë studim ka ekzistuar falë bashkëpunimeve të mëparshme të ICCROM në rajon, përfshi dhe pasjen e një modeli pyetësori, si dhe rezultatet e përfituara nga kursi i mëparshëm për qasjen me qendër qytetarët në Konservimin e Kulturës dhe Natyrës.
Ekipi ka realizuar një pyetësor me banorët lokalë që kishte qëllim të forconte kuptimin për situatën lokale socialo-ekonomike, për vlerat dhe asetet e komunitetit dhe për aspiratat e grupeve të interesit, në mënyrë që ata të mund të kontribuojnë për një pjesëmarrje më të mirë në menaxhimin e trashëgimisë. Të tjera rezultate u sollën në tryezë përsa i përket grupimit të vlerave të trashëgimisë që përbëjnë rajonin e Liqenit të Ohrit sot. Edhe pse anëtarët e komunitetit lokal ishin targeti kryesor i këtij studimi, disa intervista të përzgjedhura u bënë me grupet institucionale të interesit dhe një sërë mendimesh u morën nga pikëpamjet e vizitorëve në rajon dhe të gjitha këto sollën të dhëna shtesë për Liqenin e Ohrit.

Bazuar në analizat e pyetsorit u sugjerua një proces i ri planifikimi për pjesëmarrjen në menaxhimin e pasurisë mikse të propozuar ndërkufitare të trashëgimisë botërore, duke identifikuar kapacitetet ekzistuese dhe potenciale që gjenden brenda komunitetit lokal dhe që mund të kontribuojnë për menaxhimin dhe ruajtjen e kësaj trashëgimie. Gjithashtu shpresohet që kjo fushatë do të ndihmojë për inciativat e ardhshme për n

dërtimin e kapaciteteve në rajonin e Liqenit të Ohrit brenda programit të lidershipit të Pasurisë Botërore.


Friday, July 13, 2018

The last phase of the Lake Ohrid region project

The Lake Ohrid region is known for its outstanding natural and cultural heritage and a large part of it is already recognised for its Outstanding Universal Value through the inscribed World Heritage property "Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region" in the former Yugoslav Republic of Macedonia. In order to strengthen the integrity and protection of the existing World Heritage site, UNESCO initialised an Upstream Process for the inclusion of the remaining part to the World Heritage List. UNESCO and the Advisory Bodies joined their forces with the corresponding authorities of the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania in a common effort to safeguard the heritage values of the region. The realization of the pilot project was feasible thanks to the generous financial support of the European Union Delegation to Albania and the Ministry of Tourism and Environment of Albania.

The project is now reaching its close, having achieved important results that serve as a solid basis for the protection of natural and cultural heritage of this remarkable region. One of the prerequisites for the success of this project was the transboundary cooperation and exchange of knowledge among the involved countries. A number of Transboundary Platform Meetings brought together the relevant stakeholders, in order to draw the main principles and strategies for a joint management of the Lake Ohrid region. The management plan and the nomination file that were submitted to World Heritage Centre, constitute the greatest achievements of this transboundary cooperation. Another major accomplishment of the project is its capacity-building programme. Several workshops and thematic trainings were organised with the active participation of local and national representatives of both countries and the local community.

Many of these project activities' outcomes supported the preparation of the nomination dossier, submitted by the Albanian authorities in January 2018. The World Heritage Committee will examine the nomination file for the extension of the World Heritage property "Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region" to the Albanian part of the lake at its 43rd session in 2019.


Faza e fundit e projektit të Rajonit të Liqenit të Ohrit

Rajoni i Liqenit të Ohrit është i njohur për vlerat e tij të jashtëzakonshme natyrore dhe kulturore dhe një pjesë e tij në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, tashmë çmohet për vlerat universale të trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Liqenit të Ohrit. Në mënyrë që të forcohet integriteti dhe mbrojtja e kësaj pasurie botërore ekzistuese, UNESCO nisi një proces për të përfshirë dhe pjesën e mbetur të Liqenit të Ohrit në Listën e Trashëgimisë Botërore. UNESCO dhe bordet këshilllimore, bashkuan forcat me autoritetet korresponduese në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në Shqipëri në një përpjekje të përbashkët për të ruajtur vlerat e kësaj trashëgimie në rajon. Realizimi i këtij projekti pilot është bërë i mundur falë mbështetjes zemërgjerë të Delegacionit të Bashkimit Europian në Shqipëri dhe Ministrisë së Turizmit e Mjedisit të Shqipërisë. Projekti tashmë po shkon drejt fundit, duke arritur rezultate të rëndësishme që shërbejnë si bazë e fortë për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të këtij rajoni të jashtëzakonshëm. Një nga parakushtet për suksesin e këtij projekti ishte bashkëpunimi ndërkufitar dhe shkëmbimi i njohurive mes vendeve të përfshira. Një sërë takimesh të platformës ndërkufitare kanë mbledhur së bashku grupet relevante të interesit për të projektuar parimet kryesore dhe strategjitë për menaxhimin e përbashkët të rajonit të Liqenit të Ohrit. Plani i menaxhimit dhe dosja e nominimit që u dorëzuan në Qendrën e Trashëgimisë Botërore, përbëjnë arritjet më të mëdha të këtij bashkëpunimi ndërkufitar. Një tjetër arritje e madhe e projektit është programi për ndërtimin e kapaciteteve. Disa seminare dhe trajnime tematike janë organizuar me pjesëmarrjen aktive të prezantuesve lokakë dhe kombëtarë të dy vendeve dhe komuniteteve lokale.

Shumë nga rezultatet e aktiviteteve të projektit kanë mbështetur Dosjen e Nominimit, të dorëzuar nga autoritetet shqiptare në Janar 2018. Komiteti i Trashëgimisë Botërore do të ekzaminojë dosjen e nominimit të zgjerimit të pasurisë botërore, natyrore dhe kulturore të rajonit të Liqenit të Ohrit me pjesën shqiptare të Liqenit, në sesionin e 43-të që mbahet në 2019. Në këtë numër do të gjeni disa aktivitete përmbyllëse që u zbatuan gjatë fazës së fundit të projektit të Liqenit të Ohrit, që patën si synim menaxhimin e qendrueshëm dhe afatgjatë si dhe mbrojtjen e rajonit që do të mundësojë transmetimin e aseteve me vlerë të kësaj trashëgimie tek brezat e ardhshëm.

Monday, July 2, 2018

Balkan Film Food Festival opens today in Pogradec

Balkan Film Food Festival opens today in Pogradec which will be held from 2-7 July 2018. This is the only yearly cultural Balkan festival organized in Albania.  The 8th edition of this festival gathers artists from all the Balkan countries. More than 75 movies will be showed during this week in Pogradec. Most of the movies are work of young groups from the Film Schools in Rumania, Serbia, Albania and Macedonia. Some of the films competing in this festival are: "Dita zë fill”, Genti Koçi, Albania; “Martesa”, Blerta Zeqiri, Kosovo; “Omnipresent” Ilian Djevelekov, Bulgaria etc.
The Balkan Film Food Festival is organized by the organization Art-Im-Pulse. The entrance for all the movies is free in the Cinema of Pogradec.
In the end there will be announced the winners of this festival
It become a tradition that this festival is held during the summer season in Pogradec, when the city is full of tourists.

Starton Festivali Ballkanik i filmit dhe Ushqimit në Pogradec 


Nga data 2 korrik deri më 7 korrik 2018, do të organizohet (nga shoqata Art-Im-Pulse) në kinemanë e Pogradecit edicioni i VIII i Festivalit Ballkanik të Filmit dhe Kulinarisë (B3F), i vetmi aktivitet kulturor ndërballkanik në Shqipëri. Marrin pjesë me krijimet e tyre qindra artistë nga të gjitha vendet e Ballkanit. Gjatë këtij edicioni do të projektohen 75 filma të gjinive: metrazh i gjatë, i shkurtër, filma eksperimentalë, filma të animuar. Gati një e katërta e filmave janë krijime të rinjsh nga shkollat e filmit në Rumani, Serbi, Shqipëri, Maqedoni, etj. Filmat e gjatë në konkurim janë “Dita zë fill”, Genti Koçi, Shqipëri; “Martesa”, Blerta Zeqiri, Kosovë, “Sekrete nga e kaluara”, Rasit Gorgulu, Turqi; “Omnipresent” Ilian Djevelekov, Bullgari. Në kuadrin e vitit jubilar në përkujtim të 550-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut do të projektohen filmi “Skënderbeu”, versioni i restauruar dhe “Një kafe me Skënderbeun” nga Piro dhe Eno Milkani.

See more:
https://youtu.be/KgzWWF3w6yw

Monday, June 25, 2018

Lake Ohrid Day was celebrated in Struga


Lake Ohrid Day is celebrated every year on 12th of June.
This year the activities were held in the city of Struga. It become now a tradition that every year the Ohrid Lake Day is celebrated by rotation in each of the cities around lake Ohrid: Ohrid, Struga and Pogradec. The Mayor of Struga Ramiz Merko welcomed the Mayor of Pogradec and representatives of Ohrid Municipality.
Many activities held in Struga organized on this day from the Municipality. Music, sports, events for children, culinary fair, artisan shows, and painting exhibition were part of this festive day.

Lake Ohrid day is celebrated every year since 2002. The aim is to strengthen cooperation between the cities sharing the Lake Ohrid, in order to better protect this cultural and natural heritage and to bring closer the people from both sides of the lake.

On this day Struga opened even its Summer Season for tourists. The mayor of Struga said that everything was ready to welcome more tourists to the city.
The Mayor of Pogradec said that the three cities are working together to create joint package for tourists to include all the attractions around lake Ohrid, in order to keep tourists longer in the region. From this will benefit the community living by Lake Ohrid in both sides of the lake.

Festohet në Strugë "Dita e Liqenit të Ohrit" 

Dita e Liqenit të Ohrit sivjet u festua në Strugë. Kjo ditë festohet që prej vitit 2002 e në vazhdimësi, dhe festimet zhvillohen me rotacion në tre qytetet që lagen nga liqeni i Ohrit: Struga, Pogradeci dhe Ohri. Vitin e shkuar festimet u bënë në Pogradec, ndërsa sivjet ishte Struga vendi organizator i Ditës së Liqenit të Ohrit. Me këtë rast Struga hapi dhe sezonin veror 2018.

Kreu i Bashkisë së Strugës Ramiz Merko mirëpriti kreun e Bashkisë Pogradec Eduard kapri si dhe përfaqësues të Bashkisë së Ohrit.

Shumë aktivitete ishin organizuar në Strugë në këtë ditë. Muzika, sporti, aktivitetet për fëmijë, panairet e kulinarisë dhe të artizanatit ishin pjesë e festimeve. Po kështu dhe ekspozita me piktura dhe fotografi të Liqenit nuk mund të mungonin.

Kryebashkiaku i Strugës tha se gjithcka është bërë gati për të pritur më shumë turistë në Strugë këtë vit. Ndërkohë kryebashkiaku i Pogradecit tha se mes tre bashkive të qyteteve bregliqenore ka bashkëpunim për të ofruar paketa të përbashkëta turistike, në mënyrë që turisti të shohë gjithë atraksionet përqark Liqenit të Ohrit në dy shtetet, para se të largohet...

Monday, June 18, 2018

Pogradec opens tourist season 2018

Pogradec has opened last Saturday in a festive atmosphere the tourist season for 2018. This is the official opening, but tourists are visiting Pogradec all the year.

Many activities were organized on 16th of June, by the Municipality of Pogradec. Music, sports, food fairs, and artisan fairs were part of the events held all the day. Hundreds of people participated in these events. Part of activities was also the exhibition of well known painter Anastas Kostandini (Taso)

The mayor of Struga was also present and other local personalities. The mayor of Pogradec, Eduart Kapri opened the ceremony inviting tourists from all the world to come and visit this wonderful city on the shore of Lake Ohrid, and to enjoy the unique cuisine of the local people.

The Mayor of Struga also said that both cities must cooperate with each other to boost tourism i both cities.

Local people who participated in food and artisan fair are optimistic that this season will be more profitable for their small business. They said that there are many improvements made in the city to welcome tourists. Also people now are becoming more aware to keep clean the city and the lake.
Local Tour Agencies are offering plenty alternatives for tourists who are visiting the region, such as hiking in some mountainous areas, visiting old villages, bike tours, and boat tours.

Pogradeci hap sezonin turistik më 16 Qershor

Pogradeci ka çelur sezonin turistik si çdo vit për të pritur vizitorë nga çdo vend i botës. Me panaire të ndryshme dhe me një atmosferë të ngrohtë, edhe ky sezon u çel nga Bashkia e Pogradecit si një nga eventet më të rëndësishme për këtë qytet.

Qindra pjesëmarrës u bënë pjesë e këtij organizimi për të provuar gatimet tradicionale të zonës si edhe për të parë objekte të ndryshme që tregojnë shumë për traditën e vendit. Kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Eduart Kapri ka treguar masat e marra për mbarëvajtjen e sezonit turistik, i cili pritet të tërheqë shumë vizitorë. I pranishem ishte dhe kryebashkiaku i Struges. Dy qytetet jane shume afer dhe ndajne te njejtin liqen, Liqenin e Ohrit. Kryetari i bashkisë së Strugës u shpreh se vizitorët do të jenë të shumtë edhe nga Maqedonia. 
Çelja e sezonit turistik konsiderohet si një prej eventeve më të rëndësishme për qytetin juglindor, i cili pret e përcjell turistë të shumtë vendas por edhe të huaj.
Banoret lokale jane optimiste per kete sezon, se do jete me fitimprures per bizneset e tyre. Ata pohojne se jane bere mjaft ndryshime pozitive per ti mirepritur turistet. Po keshtu dhe agjencite e tur operatoreve jane kujdesur te ofrojne me shume alternativa per pushuesit, jo vetem plazhin por edhe ture me biciklete, ture ecje, ngjitje ne malet rrethuese, ne zonen e Mokres, si dhe udhetim ne fshatrat e vjeter apo shetitje me barka. 

Monday, June 11, 2018

An ancient cave with stalactites is discovered in Pogradec area

A very ancient cave was discovered lately in Velcan Village of the administrative unit of Mokër of Pogradec. In fact it existed and the locals named it as the Bear Cave, but no one dared to enter inside. 
Some months ago, three young men decided to break into an unknown territory, in the depths of the Bear Cave. The boys are part of the agency Visit Pogradec, who is a group of young explorers traveling around all the area in Pogradec and promoting them. What they have seen are stalactites hanged from the ceiling belonging probably to thousands years ago. They took some photos from the depth of the Cave and formations inside it are really amazing. 
One of them, Bledi Lufo, talking to Top Channel confirmed that until now no one ever entered inside this cave. The photos are fired at a depth of 60 meters.
They informed the Ministry of Culture about this situation, in order to protect this cave and to declare it a natural monument. "The cave is located in a natural paradise at an altitude of 1150 m above sea level," says Bledi Lufi, for Top Channel.
These boys expect that experts of cultural and natural monuments reach the place and inspect the type and age of these stalactites, putting signs and information, or warnings for tourists behavior, in the entrance of the cave 

Pogradec area are still unexplored, hiding a huge potential for tourism.


Shqip

Zbulohet Shpella me stalaktite në Pogradec Një shpellë antike është zbuluar së fundi në fshatin Velcan, në njësinë administrative Mokër, Pogradec. Në fakt kjo shpellë ka ekzsituar  prej shumë kohësh, dhe banorët e njohin si Shpella e Ariut. Askush nuk kish guxuar më parë të hynte brenda saj.
Disa muaj më parë, tre të rinj vendosën që të shkelin në një territor të panjohur më parë; në thellësitë e Shpellës së Ariut. Brenda janë zbuluar një mori stalaktitesh, që mendohet se jane disa mijëra vjecare.
Të rinjtë e agjencisë Visit Pogradec, njoftuan menjëherë autoritetet e Ministrisë së Kulturës për të ardhur dhe për të inspektuar nga afër gjetjet brenda shpellës, rëndësinë, moshën e tyre dhe tipin e tyre.
Njëri prej personave që ka hyrë në këtë shpellë është Bledi Lufo. Ai dërgoi tek Top Channel fotot e shkrepura në brendësi të shpellës.
“Asnjëherë nuk kishte hyrë në thellësi njeri. Pasi jemi futur 3 veta brenda jemi mahnitur”, thotë ai.

Fotot janë shkrepur në një thellësi deri 60 metra dhe vetë të personat që e zbuluan këtë shpresojnë që shpella të shpallet “Monument Kulture”.
“Ndoshta shteti vendos dorë e ta shpallë monument natyre, sepse dhe zona ku kjo shpellë gjendet është parajsë natyrore në lartësinë prej 1150 m mbi nivelin e detit”, thotë Bledi Lufi.
Vec kësaj, nëse shpella ka vlera si monument natyre, duhet të vendosen dhe masa mbrojtëse dhe paralajmerime për sjelljen e vizitorëve që e vizitojnë atë, në mënyrë që shpella të mos dëmtohet...

Pogradeci ende është i paeksploruar dhe fsheh potenciale të mëdha turistike. 

Monday, June 4, 2018

Visit the Golik Bridge, part of Via Egnatia

One of the most spectacular cultural monuments so close Lake Ohrid Region is Golik Bridge, or Ura e Golikut. It is amazing how this bridge belonging to one of the famous route in antiquity 'Via Egnatia' resisted until nowadays. It is repaired several times, and is very functional for the locals.

Golik Bridge is an archaeological site, situated 40 km far from the city of Pogradec, on the Shkumbin River, in Golik village. It is 17 m long, 3 m wide, 10 m high. It is the art work of the old street "Via Egnatia".

It was built in the second century and is classified as a first-class culture monument. It is a bridge with two semicircular wings. The bridge is built with carved stones, where the lower part of the crevice has big stones and worked well, not just for aesthetics, but to make the structure more solid and stronger.

The Albanian Christian community is confident that the Apostle Paul followed this road and crossed this bridge when he came into ancient Illyricum or what is now Albania  (Rom. 15:19 ". . . by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God—so that from Jerusalem and all the way around to Illyricum I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ.") 

The bridge is used symbolically to show the early witness of the Apostle Paul to the region. The bridge is not in great repair, but it is still used by the locals. So it is very historic--and still very functional for those living on the far side of the river.

Ura e Golikut, pjesë e Rrugës Egnatia 


Një nga monumentet më spektakolare të kulturës, fare pranë rajonit të Liqenit të Ohrit, është Ura e Golikut. Eshtë e habitshme se si kjo urë që është pjesë e rrugës më të famshme në antikitet, Via Egnatia, ekziston sot e kësaj dite dhe madje përdoret nga banorët vendas rregullisht.

Ura e Golikut është një vend arkeologjik, 40 km larg Pogradecit, mbi Lumin Shkumbin në fshatin Golik.  Është e gjatë 17 m, e gjerë 3 m, e lartë 10m. Është vepër arti e rrugës së vjetër "Via Egnatia". Është ndërtuar në shek II dhe klasifikohet si monument kulture i kategorisë së parë. Është urë me dy qemerë në formë gjysmërrethore, midis tyre gjendet një dritare shkarkuese (edhe kjo me qemer gjysmërrethor), dhe në kolonën midis dy harqeve, nga ana e ardhjes së ujit është ndërtuar një shpore (çarës uji, karakteristikë që e kanë shumica e urave me dy ose më shumë qemerë në Shqipëri). Ura është ndërtuar me gurë të gdhendur, ku bie në sy pjesa e poshtme e qemerit e cila ka gurë të mëdhenj dhe të punuar mirë, kjo jo thjesht për estetikë, por për ta bërë strukturën më solide dhe më të fortë.
Komuniteti kristian vendas është i bindur se këtu ka kaluar Apostuli Pal, teksa ai e përmend këtë vend në bibël, Romaket 15.19.
Ura është e ndërtuar me gurë jo vetë për anën estetike, por për ta bërë më të fortë dhe për t'i rezistuar kohëve. Ajo mbetet e bukur për t'u parë për vetë domethënien historike që mbart.   

ps: fotot nga Manderina Promotions 

Monday, May 28, 2018

Smarter Travel: Visit Macedonia before it gets too popular or expensive


Leave the massive crowds of tourists behind in France or Italy, and make your next trip to one of the least-visited European countries.This is what the well known media company "Smarter Travel" recommend to its readers, listing 10 least-visited European countries, among them Macedonia and lake Ohrid.
Here is what article said:
"Macedonia declared its independence from the former Yugoslavia in 1991, and is now on the verge of joining the E.U., so visit now before it gets too popular or expensive. The current exchange rate of 52 Macedonia denar to 1 U.S. dollar means that you can score a luxury hotel room for less than $50 a night, and a three-course dinner for under $20.
The Balkan country’s capital, Skopje, underwent a massive government project in 2014 aimed at rejuvenating the city and drawing in more tourists—so now you’ll find a bizarre number of brand-new monuments and statues scattered amongst more historic structures. Although a landlocked country, Macedonia has plenty of waterfront in the form of big, beautiful lakes like Lake Ohrid, as well as pristine mountains and national parks that attract adventurers".

Original article  https://www.smartertravel.com/2018/05/24/least-visited-european-countries/


Smarter Travel: Vizitoni Maqedoninë para se të mbushet me turistë

Largohuni nga turmat e turistëve që mbushin Francën dhe Italinë dhe bëni një udhëtim në vendet më pak të vizituara. Kështu shkruan media e njohur e udhëtimeve Smarter Travel në SHBA, e cila u rekomandon lexuesve të vet, 10 shtete europiane që ia vlejnë të vizitohen para se të popullohen. Mes tyre është dhe Maqedonia për bukuritë e saj dhe çmimet e ulëta.
Ja si shkruhet në artikull: 
Maqedonia ka deklaruar pavarësinë nga ish Jugosllavia në 1991dhe tashmë është në prag të hyrjes në BE, kështu që vizitoheni para se të bëhet shumë popullore dhe e shtrenjtë. Këmbimi i një dollari me 52 dinarë, do të thotë që ju mund të zini hotele luksose për më pak se 50 dollarë një natë dhe një darkë me tre pjata për më pak se 20$.
Kryeqyteti i këtij vendi ballkanik, Shkupi ka kryer një projekt masiv ndryshimi në 2014 që kishte synim të ringjallte qytetin dhe të sillte turistë, ndaj tashmë ju do shihni një numër të madh monumentesh dhe statujash të reja të shpërndara në strukturat historike. Pavarësisht se është një vend pa dalje në det, Maqedonia ka shumë bukuri bregujore falë Liqenit të Ohrit por ka dhe parqe kombëtare që tërheqin aventurierët e natyrës. 

Monday, May 21, 2018

Kumbaro: Krenarë për dosjen e Liqenit të Ohrit; kemi ndalur ndërtimet në zonën e mbrojtur

Jemi krenarë dhe optimistë për Dosjen e Nominimit të Liqenit të Ohrit, të cilën  pala shqiptare e dorëzoi në Unesco pak muaj më parë. Kështu u shpreh Ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro gjatë një konference për shtyp për mediat lokale në Pogradec.
Ende nuk ka një përgjigje për këtë kërkesë të Shqipërisë, por ministrja e kulturës thekson se po punohet shumë që edhe liqeni në anën shqiptare të bëhet pjesë e trashëgimisë botërore.
"Ndihem krenare sepse kemi paraqitur një dosje dinjitoze dhe shpresojmë se ne 2019 do te marrim OK për pranimin e Liqenit te Pogradecit ne UNESCO. Përfshirja jone ne UNESCO ka benefitet e veta ashtu siç do afroje edhe investitorë nga jashtë."
Ministrja e kulturës argumentoi edhe mosdhënien e lejeve të ndërtimit përgjatë liqenit me përpjekjet për ta përfshirë atë ne UNESCO. Për këtë arsye edhe nuk kemi lejuar me dhënien e lejeve te ndërtimit përgjatë vijës liqenore dhe nuk do te lejojmë edhe ndërtimin e objekteve te reja. Kjo do te ndodhe për aq kohe sa duam qe brezave t’iu leme trashëgiminë e vërtetë.
Sa i përket reagimit të UNESCO-s në lidhje me dosjen e dorëzuar në Paris, Kumbaro tha se pritet që të votohet për Pogradecin, pranverën e vitit 2019.

Source: VizionPlus 

Minister Kumbaro: Optimistic about Lake Ohrid Nomination file 


"We are very optimistic that Albanian side of Lake Ohrid region, will be very soon part of World Heritage List", -said the Minister of Culture, Mr Mirela Kumbaro in a interview for local media, during her visit to Pogradec. "I feel proud to tell you that our experts from two Ministries: Ministry of Culture and Ministry of Tourism and Environment have done an excellent work during the last three years to complete the Nomination file handed over to UNESCO this year.
Mrs Kumbaro also stressed the fact that if Albania wants this part of the lake be under UNESCO protection, we should respect all the requirements not to construct in the protected landscape around Lake Ohrid. She said that Albanian Government has halted all the construction permits around Lake Ohrid protected area and she asked for understanding from all the constructing companies who have plans and ideas for developing this area. 
Regarding UNESCO's response to the file submitted to Paris, Kumbaro said it is expected to vote for Pogradec in the spring of 2019.Monday, May 14, 2018

EU delegation visited Lake Ohrid region

EU Ambassador in Albania, Mrs Romana Vlahutin, Minister of Culture Mrs Mirela Kumbaro and Slovenian Ambassador to Tirana Lea Stančič visited last Friday Pogradec and Lake Ohrid Region, on the framework of Europe Week 2018. 

EU delegation was on a journey through Albania’s Cultural and Natural Wonders and stopped in the municipality of Pogradec for a visit dedicated Albania’s touristic potential. 

Following a tour on Lake Ohrid, the EU Delegation organised a discussion with Pogradec citizens on the management of the region as a touristic destination. The discussion touched upon the cross border management of the area, the development of sustainable water sports and Albania’s bid for UNESCO designation of its part of the lake (supported by EU funding).

The delegation also visited the royal Illyrian tombs of Selcë e Poshtme. In this place of serene beauty and great importance for European history, they discussed how such little-known sites should be better promoted as a resource for local development.
This blog (https://lakeohrid.blogspot.al/) is part of the project "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", financed by EU and Ministry of Environment and Tourism. On 1st of February 2018 Albanian state submitted the nomination file for inscribing Albanian part of Lake Ohrid into UNESCO.

Two-thirds of Lake Ohrid is located in the former Yugoslav Republic of Macedonia and is inscribed on the World Heritage List as the property “Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region”. The integrity of this World Heritage property would be significantly reinforced by extending it to the remaining one-third of Lake Ohrid located in Albania. The decision for inscribing Albanian part of the Lake into UNESCO will be taken next year by World Heritage Committee.

***
Shqip

Delegacioni i BE, vizitë në Rajonin e Liqenit të Ohrit

  
Të premten, në Javën e Europës, delegacioni Ambasadorja e BE-së Vlahutin, Ministrja e Kulturës Kumbaro dhe Ambasadori i Sllovenisë Stančič zhvilluan një vizitë në Pogradec dhe në rajonin e Liqenit të Ohrit. Vizita u zhvillua në kuadrin e Javës së BE, ku për Ditën e Europës u organizuan një sërë aktivitesh në gjithë vendin. Në kuadër të një udhëtimi përmes mrekullive kulturore dhe natyrore të Shqipërisë, ky delegacion u ndal në bashkinë e Pogradecit për një vizitë kushtuar potencialit turistik të Shqipërisë.
Pas një shëtitjeje në Liqenin e Ohrit, Delegacioni i BE-së organizoi një diskutim me qytetarët e Pogradecit mbi menaxhimin e rajonit si një destinacion turistik. Diskutimi preku menaxhimin ndërkufitar të zonës, zhvillimin e sporteve të qëndrueshme të ujit dhe ofertën e Shqipërisë për përcaktimin UNESCO të pjesës së saj të liqenit (mbështetur nga fondet e BE-së).
Ambasadorja e BE-së Vlahutin, Ministrja e Kulturës Kumbaro dhe Ambasadori i Sllovenisë Stančič vizituan varret mbretërore ilire të Selcës së Poshtme. Në këtë vend me bukuri të qetë dhe rëndësi të madhe për historinë evropiane, ata diskutuan se si vende të tilla pak të njohura duhet të promovohen më mirë si një burim për zhvillimin vendor.

Ky blog, është pjesë e projektit "Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit", që financohet nga BE dhe Ministria shqiptare e mjedisit dhe e kulturës dhe zbatohet nga UNESCO. Qëllimi i këtij projekti është të përfshijë pjesën shqiptare të Liqenit të Ohrit në UNESCO, ndërkohë që pjesa maqedonase është tashmë në Listën e Pasurive botërore që në vitin 1979.

Në 1 shkurt të këtij viti Qeveria Shqiptare dorëzoi dosjen për nominimin e pjesës shqiptare të Liqenit në UNESCO. Pritet që vendimi final të merret vitin që vjen.


Monday, May 7, 2018

Best places to visit around Pogradec, Lake Ohrid region

Pogradec is not just the city and the beautiful shore of Lake Ohrid. There are much more to see and do. See some of the best places to visit here: 

Lin Village
  
The lakeside village of LIN is a charming opportunity to see Lake Ohrid life from a traditional perspective. Winding streets lined with old style stone, wooden and brick houses lead to the site of an ancient basilica with 8 colorful mosaics showing fish, water birds and bees, dating from the 5th Century. The Byzantine church ruins, under World Heritage protection, have a modern cover constructed to keep the treasures from further deterioration while awaiting further exploration. The Lake Ohrid and mountain vistas from the top of the hill are outstanding!

 Selca Tombs
Five ancient tombs and monuments dating from the 4 th Century B.C. are found in Selca, site of the ancient settlement of Pelion (where Illyrian King Klit dwelled). Other remains date from the Bronze Age through the middle VI th Century A.D. including Ionic treasures, bronze and pottery objects, weapons and articles of gold. You will feel that you've discovered a lost treasure when you visit this important place!

Golic Bridge
The Golic Bridge spans the wild Shkumbin River and dates back to the XVII Century. This old double-span stone structure is situated along the ancient Egnatia Road, near Golic, which is a charming village in the heart of the Mokra region. Along the road to Golic, you will enjoy breathtaking views of waterfalls and mountain scenery from deep valleys. In taking this trip, you will trace the steps of many ancient people, who over the centuries walked, defended, and traveled through the region!
 Shkumbin River
This is one of the longest rivers in Albania with very clear water that flows through stunning scenery. The river has its headwaters near Guri i Topit on the Mokra Mountain, district of Pogradec and flows to the Adriatic Sea. Different kinds of fish, with trout among them, live in its waters, which makes possible sport fishing while some parts of the river are suitable for boat or raft drifting.

Tushemisht/Drilon
Just 4 kilometers away in Tushemisht you can see the DRILON tourist resort, named for the fresh water springs and Drilon River. The many decorative trees and plants are in full harmony with Drilon's clear water springs, strolling paths, characteristic bridges and bird life. Tushemisht has a special history because both King Zog and the former dictator of Albania, Enver Hoxha enjoyed summers in this special place. You can visit this house, now converted to a hotel and restaurant with fine local and continental cuisine!
 Kabashi Springs
Only 2 kilometers from Pogradec, climbing the hill you will discover a wonderful place for picnics. With fresh fountains and prairies this is the right place for B.B.Q.
Potkozhan
This is a very interesting village in the district of Pogradec. The houses are very beautiful, made of stone and roofed with stone tiles. The streets among them are narrow and paved with cobble stones, while grapes and mulberries climb the walls and hang over the streets. The hospitable people of the village offers accommodation for tourists in their houses and tasty home made food with various local specialties. Around the village it is church of St Paraskeva , known as Shen Premte among the local people, there is a graveyard with beautifully engraved stone crosses.
Saint Bitri Church
The medieval church of Shen Bitri , as the locals use to call this St. Demetrios' church, is several hundred meters away from the village Potkozhan. This small stone building, roofed with stone tiles is very unique because of its two apses on the eastern side and very specific wall painting in its interior. Although the frescoes are damaged, you can still admire the beauty and mystery of the saints pictured on its walls.
Via Egnatia
In the territory of Pogradec you will find some paths of former famous Via Egnatia, the road which linked Roma with Costantinopoli. There are some bridges and ruins starting from the Golik Bridge, the bridge of Terziu in Proptisht, the bridge in Llenga valley and Nica bridge. You can see the parts of this road, with huge stones  in the areas. In this road has passed Caesar and Apostle Paul.
Saint Marena Church
The church and monastery of Saint Marena is situated in the north of the village of Llenga, district of Pogradec with a dominated position on the slope of the mountain. The church is a small building, 12 to 8 meters. The altar is separated from the nave with a wooden iconostas 6m wide and 4m high. The icons is engraved and polychrome with floral motives. All the interior of the church is covered with frescoes that belong to the hand of the headmaster of these areas Kostandin Shpataraku.

Source: www.pogradec.info/

10 vendet më të bukura për të vizituar në Pogradec


Fshati Lin
Lini eshte nje gadishull i vogel ne brigjet perendimore te Liqenit te Ohrit me nje fshat te bukur me te njejtin emer. Shtepite jane te ndertuara prej guri dhe tulla ne anet e rrugicave te ngushta mbuluar me pjergulla. Ne jug te Linit, afer Buqezes ne liqen, ne thellesine 2-3 m ndodhen disa palafite. Ai eshte nje vendbanim i tipit liqenor ndertuar ne siperfaqe te liqenit si ajo e Maliqit ne rrethin e Korces. Ka gojedhena qe dikur gadishulli i Linit ka qene  nje ishull i bukur me bimesi te lulezuar.

Bazilika e vjeter e krishtere e Linit
Jeta ne gadishullin e Linit ka filluar ne periudhen e pare te epokes se hekurit dhe ka vazhduar deri ne kohen e mesjetes se hershme. Gjate kerkimeve arkeologjike eshte zbuluar nje bazilike e hershme kristiane me mozaike te jashtezakonshem ne dysheme qe nga shekulli i 4-5 -te te eres sone. Mozaiket kane disa figura te bukura si peshq, zogj, etj.

Selca e Poshtme
Ne fund te Qafes se Thanes kur jeni duke shkuar per ne Tirane, do te ishte mire te ktheheshit ne te majte dhe perseri ne te majte ne Selcen e Poshtme per te vizituar pese varret monumentale. Kalaja, e cila ndodhet ne nje pozicion te dukshem te lugines se Shkumbinit, ka luajtur nje rol te dores se pare ne luftrat iliro-romake dhe iliro-maqedonase. Ne afersi te kesaj kalaje kalon rruga Egnatia. Ajo qe e ben te njohur kete vend jane pese varret monumentale gdhendur ne shkembin masiv te Gradishtes. Kerkimet arkeologjike kane treguar se kemi te bejme me nje qender te zhvilluar ekonomike-kulturore te nje rendesie te madhe te shekullit 4-3 -te para Krishtit .
Ura e Golikut
Kur kthehesh ne te majte te rruges Qafa e Thanes-Tirane dhe ndjek rrugen e fshatit ju mund te shijoni luginen piktoreske te lumit Shkumbin. Ne afersi te fshatit Golik do te gjeni nje ure te lashte qe nga periudha romake e njohur si Ura e Golikut. Kjo ure elegante me tre harqe eshte ndertuar me nje arkitekture te vecante.
Lumi Shkumbin
Lumi i Shkumbinit eshte nje nga lumenjte me te gjate ne Shqiperi me uje shume te paster qe rrjedh permes nje pamje mahnitese dhe derdhet ne detin Adriatik. Shkumbini ka burimet e tij prane Gurit te Nikes dhe Gurit te Topit ne malet e Mokres, rajoni i Pogradecit. Ne te gjenden disa lloje peshqish, ku ne rrjedhjen e siperme shquhet trofta e famshme e lumit prane burimeve me uje te kulluar. Kjo ben te mundur sportin e peshkimit, ndersa disa pjese te lumit jane te pershtatshme per vozitje me kanoe.
Tushemishti / Driloni
Burimet e Drilonit ndodhen afer fshatit Tushemisht dhe Gurras, 4 km nga Pogradeci, rreze kodrave dhe kane nje pamje te pakrahasueshme. Kete monument natyre mund ta vizitoni ne qofte se ndiqni rrugen Pogradec-Dogane-Shen Naum. Ai eshte nje burim i madh gelqeror qe buron me rrjedhje vertikale te ujit ne fund te bllokut gelqeror duke vazhduar me pas rrjedhjen ne Liqenin e Ohrit. Uji vjen nga Liqeni i Prespes permes Malit te Thate. Uji del jashte si nje burim i madh i veçante me nje rrjedhje prej 7 m3 /sek. Ai eshte i rrethuar me bimesi te dendur dhe ka nje bote te pasur kafshesh. Ky vend ka qene i preferuar per te kaluar pushimet nga Mbreti Zog dhe nga Enver Hoxha. Ju mund te vizitoni shtepine e tij, qe tashme eshte shnderruar ne hotel dhe restorant.
Burimet e Kabashit
Vetem 2 km nga Pogradeci, nese ngjiteni pergjate rrjedhes se lumit do zbuloni nje vend te mrekullueshem. Me burime me uje te kristalte, lendina te gjelberuara dhe hije te fresketa do ishte vendi i duhur per piknik.
Potkozhani
Potkozhani eshte nje fshat shume interesant ne rajonin e Pogradecit. Shtepite jane shume te bukura, te bera prej guri dhe te mbuluara me plloca. Rruget midis tyre jane te ngushta dhe te shtruara me kalldrem, nderkohe qe pjergullat dhe pemet e manit mbulojne muret dhe varen mbi rrugicat. Banoret mikprites te fshatit ofrojne strehim per turistet ne shtepite e tyre dhe ushqim tradicional me specialitete te ndryshme vendase. Ne mes te fshatit eshte Kisha e Shen e Premtes me varrezat e vjetra qe kane kryqe guri te gdhendura me mjaft mjeshteri.
Kisha e Shen Bitrit
Kisha mesjetare e Shen Dhimitrit, qe vendasit jane mesuar ta therrasin kisha e Shen Bitrit, ndodhet disa qindra metra larg fshatit Potkozhan. Kjo ndertese e vogel prej guri, mbuluar me plloca eshte me vlera unikale persa i perket dy kupolave te vogla ne anen lindore dhe murit shume te veçante pikturuar me afreske ne pjesen e brendshme te tij. Edhe pse afresket jane demtuar, vizitoret perseri mund te admirojne misterin dhe bukurine e shenjtoreve pikturuar ne muret e tij.
Rruga Egnatia
Ne territorin e rajonit te Pogradecit ndodhen disa degezime te Rruges Egnatia, rruga e famshme qe ne antikitet lidhte Romen me Kostandinopojen. Ka disa ura dhe fragmente te kesaj rruge te lashte qe fillojne nga ura e Golikut, ura e Terziut ne Proptisht, ura ne luginen e Llenges dhe ura e Nices. Rruga dallohet prej gureve te medhenj qe i gjejme ne gryken e Llenges, prane lugines se Lumit Shkumbin. Dikur ne kete rruge ka kaluar Cezari dhe Apostulli Paul ne udhetimin e tij neper Iliri.
Kisha e Shen Marenes
Kisha dhe manastiri i Shen Marenes ndodhen ne veri te fshatit Llenge, zone e Pogradecit, me nje pamje dominuese ne maje te malit mbi lumin Shkumbin. Kisha eshte nje ndertese e vogel afersisht 8-12 metra e gjate. Altari eshte i ndare nga pjesa qendrore e kishes me nje ikonostas druri 6 m te gjere dhe 4 m te larte. Ikonostasi eshte gdhendur me motive luleje. Gjithe pjesa e brendshme e kishes eshte e mbuluar me afreske qe i perkasin dores se mjeshtrit te ketyre zonave, Kostandin Shpataraku. Kur e viziton e ndjen qe ndodhesh ne nje vend te shenjte .