Zbulohet vendbanim palafit 7500 vjeçar në Lin, Pogradec

Instituti i Arkeologjisë shqiptare në bashkëpunim me universitetin e Bernës në Zvicrës po zbatojnë fazën e tretë të gërmimeve në Lin. Zbulimet deri më tani janë premtuese për arkeologët të cilët synojnë të ridërtojnë mënyrën se si kanë jetuar banorët e zonës 7500 vjet më parë.

Në Lin të Pogradecit ka nisur faza e dytë e punës për zbulimin e vendbanimit “Palafit” i cili ka ekzistuar 7500 vjet më parë. Projekti “Lin3” po zbatohet nga Instituti i Arkeologjisë Shqiptare në bashkëpunim me Universitetin e Bernës në Zvicër. Sipas Ardian Anastasit, drejtuesi shkencor i punimeve, pas fazës së parë të zbulimit të vendbanimit në ujë, ka të dhëna të forta se ai shtrihej edhe nw bregun e liqenit.

Mjaft të kënaqur janë edhe zviceranët. Martin Hinz shprehet se pritshmëritë nga gërmimet akerologjike janë edhe më të mëdha.

“Kemi një situatë shumë premtuese, mendoj se mund të krahasojmë e të zgjerojmë rezultatet që kemi arritur më parë në pjesën maqedonase. Ne aktualisht në këtë projekt po gërmojmë nën ujë, që prej 2 vitesh. Pritshmëritë tona janë që të gjejmë pjesë nga banesat pilotëve, si edhe qeramikën që është përdorur prej tyre. Shpresojmë që në zonën që aktualisht po gërmojmë në nivelin aktual të liqenit të gjejmw objekte të vyera të cilat më pas mund të çohen në ekzaminime mw të sakta, kjo bëhet nëpërmjet teknologjisë dhe do të na japë një tablo më të qartë”, tha Martin Hinz.

Por ku synohet të arrihet në përfundim të projektit. Ardian Anastasi thotë se do të shkohet drejt një rindërtimi të palafitit në një rreze prej 30 km.

Vendbanimi Palafit i Linit rezulton  më i madhi në Ballkan. 7500 vjet më parë banorët zhvillonin bujqësinë, zejtarinë dhe peshkimin. (A2CNN)
Lin 3, large part of the pile dwelling’s archaeological remains of 6th BC,  are found under water 
Eng

Something extraordinary is going to be discovered in Lin, Lake Ohrid, Pogradec. An old settlement, the biggest in Europe, dated back 7500 years ago. The area is thought to be 30 km, and the archeologists are working in the third phase of digging underwater . A lot of objects are found already belonging to the prehistoric period. But the archeologists are hopping for more, to find the ruins of palafittes, or ancient settlements of people lived there.   
We are so happy says Martin Hinz from Bern University. The situation is more hopeful then we expected. Actualy we are digging underwater for two years and we really hope to find the settlements of pilots lived there. Source: Lini prehistorik, vijojnë gërmimet arkeologjike, vendbanimi me rreze 30 km – A2 CNN (a2news.com)

 


The expedition was conducted by the Institute of Archaeological Sciences of the University of Bern and in collaboration with the Academy of Albanological Studies in Tirana. "It started in December 2020 with a archaeological assessment of the terrestrial area of the prehistoric settlement of Lin 3, on the western shore of Lake Ohrid. A considerable number of wooden posts as well as pottery sherds and stone artifacts on the lake bottom indicate that a large part of the pile dwelling’s archaeological remains are preserved under water. A first radiocarbon date of a pile used in construction points to the middle of the 6th millennium BC" SourceEXPLO Project | Coring campaign at Lin, Albania - EXPLO Project