Skip to main content

Trashegimia natyrore e Liqenit te Ohrit

Liqeni i Ohrit dhe gjithe rajoni i tij ndajnë vlera të njëjta ekologjike njësoj si në zonen shqiptare ashtu dhe ate maqedonase. Nje e treta ndodhet ne Shqiperi dhe dy te tretat ndodhet ne Maqedoni. Eshte krijuar si liqen 2-3 mln vite me pare ne periudhen terciare, ndryshe nga te gjithe liqenet e tjera qe jane krijuar ne periudhen glaciale te akullnajave. Ndodhet ne lartesine 695m dhe rrethohet nga male deri ne 200 metra. Liqeni i ohrit ka nje vije bregliqenore 87.5 km dhe mbulon nje zone rreth 358 km katrore, nga e cila 249 km 2 i perksasin Maqedonise dhe 109 km katrore Shqiperise.  Vija e bregut liqenor ne Shqiperi eshte 56 km. Liqeni ka thellesi mesatare 164 m dhe maksimumi eshte 289 m. 

Pellgu ujembledhes i liqenit perfshin 2000 km 2 dhe perfshin Liqenin e Prespes. Ne 845 m Liqeni i Prespes qendron mbi liqenin e Ohrit dhe gjithe uji i tij derdhet ne Oher, permes poreve te malit Galicica dhe Mali i thate. 

Ngaqe Liqeni eshte shume i vjeter, dhe i rrethuar nga male dhe kodra, nje koleksion unik bimesh dhe kafshesh jane zhvilluar ne kete liqen. Disa nga bimet dhe kafshet njihen si specie mijeravjecare dhe tashme konsiderohen relike apo fosile te gjalla sepse vazhdojne te jetojne ne Liqen si organizma te gjalle. Shume nga speciet e Liqenit jane endeime, si shume gjarprinj uji, kermij dhe sfungjere. 

Fauna e Liqenit karakterizohet nga nje nivel shume i larte i pasur dhe arkaik i formave endemike dhe relike te periudhes terciare. Psh sfungjeri Ochridospongia rotunda eshte i famshem per formen e tij arkaike qe gjendet vetem ne kete liqen. Diversiteti shume i larte dhe perqindja e endemizmit eshte me teper i pranishem ne klasen gastropoda. Rreth 86% e 50 specieve gastropode jane endemike. Nje klase tjeter endemike eshte Tricladida (80.5%), Oligochaeta (47.2%), Hirunidea (52.4%), Ostracoda (71.4%), Amphipoda (60%), Isopoda (75%). Endemizmi eshte prezent dhe te specilet e mikro algave. Rreth 90 specie nga 550 specie te diatomave, jane te rralla, te epokes terciare. 146 specie endemike jane identifikuar ne kete liqen. Endemizmi gjithashtu eshte mes specieve si 90% gjarprinj, 88 % infusoria parazitike, 71% jane kermij, 66% jane gafore dhe 60% peshq. 

10 nga 17 peshq te liqenit jane endemik, perfshi dhe  salmonid Ohrid trout Salmo letnica

Persa i perket zogjve, jane kryesisht specie dimeruese. Ne 1999 jane raportuar 64948 zogj nga 23 specie ne kete liqen. Habitati me i madh i zogjeve eshte mes Pogradecit dhe kufirit maqedonas, dhe streha e tyre eshte pjesa shqiptare e liqenit 

Eng

Natural heritage of Lake Ohrid in Albania and its conservation status

Lake Ohrid in Albania and its surroundings share similar ecological features as the area extending in the former Yugoslav Republic of Macedonia. As stated in many previous documents, Lake Ohrid is one of the oldest lakes in the world. It was formed 2-3 million years ago, in the Tertiary period. In contrast, most other lakes across the globe are only 10,000-45,000 years old, having formed in the last glacial period. Located at an altitude of 695 m and encircled by mountains exceeding 2000 m in height, Lake Ohrid, has 87.5 km of shoreline, and covers an area of about 358 km2, of which 249 km2 belongs to Macedonia and 109 km2 to Albania. The coastline of Lake Ohrid in Albania is 56 km. The lake has an average depth of 164 m and a maximum depth of 289 m. About two-thirds of the lake is in the former Yugoslav Republic of Macedonia and one third in Albania. The watershed of Lake Ohrid covers well over 2000 km2 and includes Lake Prespa. At 845 m, Lake Prespa sits above Lake Ohrid and its waters drain into Lake Ohrid through the very porous karst mountains of Galicica and Mali i Thate. 

Because the lake is so old and has been isolated by surrounding hills and mountains, a unique collection of plants and animals have evolved. Some of these plants and animals were common species millions of years ago but they are now considered relics or “living fossils” because they only persist here in Lake Ohrid as live organisms. Many other species in Lake Ohrid are endemic, meaning they are only found in this lake. Ten of seventeen identified fish species of the Lake Ohrid are endemic, as are many of the lake’s snails, worms, and sponges. The benthic fauna of Lake Ohrid are characterized by a high degree of richness and diversity of archaic, endemic and relics forms that origin from Tertiary period. The rounded sponge Ochridospongia rotunda is a famous endemorelict form that is only found in Lake Ohrid. The highest diversity and the highest percentage of endemism are present in class gastropoda; about 86% of the 50 known species of gastropods are endemic. Other classes with high degree of endemism include Tricladida (80.5%), Oligochaeta (47.2%), Hirunidea (52.4%), Ostracoda (71.4%), Amphipoda (60%), Isopoda (75%). The endemism is present also in the microalgae species. About 90 species of the 550 species of diatoms are rare, tertiary relict, or endemic species. 146 endemic species have been identified. Endemism among these species is 90% of snails, 88% of parasitic infusoria, 71% of flat worms, 66% of small crabs and 60% of fish. Five of the endemic species are restricted even within the lake to micro-ecosystems. 

Ten of the lake’s 17 fish species are endemic. They include the salmonid Ohrid trout Salmo letnica (VU – Vulnerable according to the IUCN Red List of Threatened Species) and belvica Acantolingua ohridana (VU). To date 125 vascular plant species, both terrestrial and aquatic, have been identified, including the reed belt that serves as spawning ground for many fish species and an important wintering site for tens of thousands of birds of more than 20 bird species (migratory) that populate the area. The highest number of individual birds was observed in 1999, with 64,948 birds of 23 species on Lake Ohrid. The avifauna of the lake includes Dalmatian Pelican Pelecanus crispus (VU), Great White Pelican Pelecanus onocrotalus, Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis, Small Cormorant Phalacrocorax pygmeus, Mute Swan Cygnus olor, Blacknecked Grebe Podiceps nigricollis, Little Grebe Tachybaptus ruficollis, Red-crested Pochard Netta rufina, Common Pochard Aythya ferina, White-eyed Duck Aythya ferruginea, Tufted Duck Aythya fuligula and Corncrake Crex crex. The shoreline between Pogradec and the border of the former Yugoslav Republic of Macedonia is the richest habitat for shorebirds on the Albanian side of Lake Ohrid. 

Lake Ohrid is recognized at the international level as an important site for biodiversity conservation. Lake Ohrid has been given the status of an Important Bird Area (IBA) both in Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia and is part of the European Green Belt initiative, one of the most comprehensive transboundary conservation initiatives in Europe. 

It is therefore no surprise that the lake itself and its surrounding area are populated with protected areas. In Albania those are Pogradec Protected Landscape and Prespa National Park, while in the former Yugoslav Republic of Macedonia two other protected areas are designated – Lake Ohrid Protected Landscape (covering the lake surface) and the Galicica National Park, in part overlapping with the existing World Heritage property “Natural and Cultural Heritage of the Ohrid Region”. Pogradec Protected Landscape (IUCN Category V) was designated in 1999 by the Decision of the Council of Ministers across 27.323 ha spanning Mali i Thate mountain and Lake Ohrid in Albania. The protected area is managed by the Directorate of Forest Service Pogradec. The Prespa National Park (13,500 ha) was established with the 12 same decision of the Council of Ministers in 1999. 

The entire territory of Lake Prespa in Albania is surrounded with the Prespa National Park, which extends from the mountain massif of Mali i Thate to the south and east toward Mikri Prespa Lake bordering with Greece. The Prespa National Park is under the jurisdiction of the Directorate of Forest Service Korça. Both protected areas are important transboundary sites not only for their ecological features but also for the rich cultural heritage and local tradition. Incorporated in the national and regional forestry service structures, both protected areas, even though with dedicated individuals, are represented by limited number of staff in need of knowledge and skills for proper protected area management. In that respect, a five-year project “Transboundary Biosphere Reserve Prespa – Support to the Albanian Prespa National Park” has been launched with the aim of improving management of the Prespa National Park and the establishment of a Transboundary Biosphere Reserve around Prespa Lakes. A similar support to Pogradec Protected Landscape would be beneficial both for the Protected Area authority and local communities

Source: Lake Ohrid Scoping Mission - Report FINAL.pdfComments

We are in Facebook

Popular posts from this blog

Legjenda e Prespës dhe Ohrit/The legend of Prespa and Ohrid

Ballkanasit i duan legjendat dhe përrallat. Ka disa legjenda rreth Liqenit të Prespës dhe Liqenit të Ohrit, dhe ia vlen të tregohen disa prej tyre për t'ua përcjellë brezave të rinj, thjesht për t'i kujtuar rëndësinë e këtyre liqeneve të çmuar, njëri prej të cilave u krijua miliona vjet më parë... Ilustrim, @Anastas Konstandini Taso Legjenda për Prespën ka të bëjë me një histori dashurie. Një herë e një kohë Prespa ka qenë një qytet shumë i madh. Duke ecur një ditë nëpër pyll, djali i mbretit takon një zanë me emrin Nereida, bukuria e së cilës e mahniti shumë. Menjëherë princi ra në dashuri dhe i kërkon dorën për t`u martuar me të duke i ofruar të gjitha pasuritë e tij dhe të bëhej mbretëresha e ardhshme e mbretërisë. Por Nereida refuzon, duke i thënë djalit të mbretit se, nëse ata martoheshin, do të ndodhte një fatkeqësi shumë e madhe dhe do të kishte pasoja të rënda për vendin e tij. I verbuar nga dashuria e zanës, princi e rrëmben dhe e mbajti atë mbyllur deri

Zbulohet vendbanim palafit 7500 vjeçar në Lin, Pogradec

Instituti i Arkeologjisë shqiptare në bashkëpunim me universitetin e Bernës në Zvicrës po zbatojnë fazën e tretë të gërmimeve në Lin. Zbulimet deri më tani janë premtuese për arkeologët të cilët synojnë të ridërtojnë mënyrën se si kanë jetuar banorët e zonës 7500 vjet më parë. Në Lin të Pogradecit ka nisur faza e dytë e punës për zbulimin e vendbanimit “Palafit” i cili ka ekzistuar 7500 vjet më parë. Projekti “Lin3” po zbatohet nga Instituti i Arkeologjisë Shqiptare në bashkëpunim me Universitetin e Bernës në Zvicër. Sipas Ardian Anastasit, drejtuesi shkencor i punimeve, pas fazës së parë të zbulimit të vendbanimit në ujë, ka të dhëna të forta se ai shtrihej edhe nw bregun e liqenit. Mjaft të kënaqur janë edhe zviceranët. Martin Hinz shprehet se pritshmëritë nga gërmimet akerologjike janë edhe më të mëdha. “Kemi një situatë shumë premtuese, mendoj se mund të krahasojmë e të zgjerojmë rezultatet që kemi arritur më parë në pjesën maqedonase. Ne aktualisht në këtë projekt po gërmojm

The Koran of Pogradec- the favorite food of Queen Elizabeth

The Koran fish has a wonderful taste, but there is a story after it. It is the King of Lake Ohrid, Albanian side and is unique not only in Albania but in the world too. There are some articles saying that it is the favorite food of Queen Elizabeth. The story says that when the queen Elizabeth of United Kingdom came to visit Lake Ohrid, she said: “The Queen of England meets the Queen of the Lake” (source:www.albania.al). She tasted the fish and liked it a lot. The story says that since that day, the Royal Palace still order Koran from Pogradec, and is always part of Queen Elizabeth's menu. That is because Koran is not only very delicious but has healthy for the organism.   The women of Pogradec have a very special way to cook Koran, which is unique too. They cook it  with onions, vegetables, nuts etc. Koran is considered the most antique fish of Lake Ohrid and should be protected. The illegal fishing is reducing the quantity of Koran in the lake. So strong measures should be ta