Degradimi mjedisor që ka sjellë dora e njeriut, mund ta nxjerrë liqenin e Ohrit nga lista e mbrojtur e UNESCO

Një aset kombëtar, i listuar mes pasurive të mbrojtura të trashëgimisë botërore sot ndodhet në rrezik. Degradimi mjedisor që ka sjellë dora e njeriut, mund ta nxjerrë liqenin e Ohrit nga lista e mbrojtur e UNESCO. Depozitimi i mijëra ton minerale me përmbajtje toksike dhe derdhja e ujërave të zëza po e ndot me shpejtësi liqenin.


Bëbëzia e ndërtimeve dhe derdhja e pesticideve të rrezikshme po cënojnë rëndë florën dhe faunen. Si po neglizhohet përmbushja e rekomandimeve të vendosura nga UNESCO.

Ndiqni dokumentarin e realizuar ne Inside Story, per Liqenin e Ohrit ne rrezik

 


(37) “Ohri i kërcënuar” - Degradimi mjedisor që rrezikon të përjashtojë Ohrin nga UNESCO - Inside Story - YouTube

Projekti i zbatuar nga DMO Albania, per Trajinimin e gazetareve me ndotesit e Liqenit te Ohrit, kontribuoi me informacione per kete raport investigativ.