Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The second project: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", was implemented by DMO ALBANIA, supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.
Showing posts with label memorandum Dubrovnik. Show all posts
Showing posts with label memorandum Dubrovnik. Show all posts

Monday, April 30, 2018

Four UNESCO cities join forces to better protection & promotion

Four UNESCO cities in Balkans- Dubrovnik, Kotor, Ohrid and Mostar  -come together to better protect these world heritages and to raise awareness on the importance of the UNESCO's status

The Mayor of Dubrovnik, Mato Franković, the Mayor of Kotor, Vladimir Jokić, the Mayor of Ohrid, Jovan Stojanoski and, on behalf of the Mayor of Mostar Ljubo Bešlić, the Chief Advisor of the City of Mostar Rada Komadin attended the signing of a Memorandum of Friendship between Dubrovnik, Kotor, Mostar and Ohrid, all UNESCO protected cities. 
The signing ceremony was held in the premises of the Montenegrin Maritime Museum, Kotor.
By adopting the Memorandum of Friendship, these cities have confirmed their intention of strengthening and spreading friendship through mutual co-operation in all areas of common interest and intend to cooperate permanently on the protection and promotion of their natural and cultural heritage by exchanging experiences and nurturing awareness of the importance of UNESCO's status.

"There are numerous problems and challenges ahead for UNESCO's historic environments that we can jointly address and overcome by exchanging experiences and good practices and working on promoting sports and culture through joint projects," said Mayor Franković.

He stressed that the cities of Dubrovnik and Kotor have already started intensive cooperation in the fields of renewal of monumental heritage, sustainable tourism and destination management. "This signature is only a confirmation of the cooperation that we have already started," concluded the Mayor of Dubrovnik.

Dubrovnik, Kotor and Ohrid were enrolled on the UNESCO World Heritage List in 1979, while Mostar was included on the list in 2005.

Source: http://thedubrovniktimes.com/

4 qytete të UNESCO në Ballkan bashkojnë forcat

Katër qytete UNESCO në Ballkan, pikërisht Dubrovnik, Kotori, Ohrid dhe Mostari u bashkuan në një zë për të mbrojtur më mirë këto pasuri dhe për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e statusit UNESCO të tyre.
Kryebashkiaku i Dubrovnikut z Mato Franković, kryebashkiaku i Kotorrit Vladimir Jokić, kryebashkiaku i Ohrit, Jovan Stojanoski and, dhe në emër të Kryebashkiakut të Mostarit, shefi i kabinetit të bashkisë përkatëse Rada Komadin morën pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit të Miqësisë mes këtyre katër qyteteve, të gjitha të mbrojtura nga UNESCO. 

Ceremonia e nënshkrimit u mbajt në mjediset e Muzeut Detar të Malit të Zi në Kotor.
Duke miratuar këtë Memorandum Miqësie, këto qytete konfirmuan qëllimin e tyre për të forcuar  miqësinë përmes bashkëpunimit reciprok në të gjitha fushat me interes të përbashkët, dhe për të bashkëpunuar për mbrojtjen e promovimin e vazhdueshëm të pasurive natyrore dhe kulturore duke shkëmbyer eksperienca dhe duke shtuar ndërgjegjësimin për statusin UNESCO të tyre.
"Ka një sërë problemesh me të cilat përballen këto mjedise historike të UNESCO dhe ne së bashku mund t'i adresojmë dhe t'i zgjidhim më mirë duke shkëmbyer eksperiencat dhe praktikat e mira dhe duke punuar për të promovuar këto zona përmes projekteve të përbashkëta në sport dhe kulturë” tha kryebashkiaku i Dubrovnikut, Frakovic.
Ai theksoi se qytetet e Dubrovnik dhe Kotor kanë nisur tashmë një bashkëpunim intensiv në gjithë fushat për ringjalljen e trashëgimisë monumentale, për turizmin e qendrueshëm dhe menaxhimin e destinacionit. Kjo marrëveshje është një konfirmim i bashkëpunimit që këto dy qytete kanë nisur”, shtoi kryebashkiaku i Dubrovnik.
Qytetet: Dubrovnik, Kotori dhe Ohrid janë futur në UNESCO në 1979, ndërsa Mostar është përfshirë në 2005.
Tashmë dhe pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit, pritet ti shtohet pjesës ekzistuese të Ohrit të listuar në UNESCO