Posts

UNESCO warns state parties to protect Lakeside Heritage Site - 45th session WHC.

Locals fear disaster as North Macedonia’s Lake Prespa recedes

Ndryshimet klimatike dhe fermerët po shterojnë liqenin e lashtë të Ballkanit, Prespen dhe Ohrin

Plani strategjik per rivitalizimin e Liqenit te Ohrit- nje plan serioz?

Liqeni i Ohrit: Brenda apo jashtë listës së Pasurisë Botërore të UNESCO?!

Degradimi mjedisor që ka sjellë dora e njeriut, mund ta nxjerrë liqenin e Ohrit nga lista e mbrojtur e UNESCO

Edhe pse me rëndësi globale, në nivel lokal bëhet pak për mbrojtjen e Liqenit të Ohrit

Ndotja minerare rrezikon statusin e UNESCO-s për liqenin e Ohrit