Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The second project: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", was implemented by DMO ALBANIA, supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.
Showing posts with label unesco. Show all posts
Showing posts with label unesco. Show all posts

Wednesday, July 24, 2019

How Lake Ohrid ‘was saved’ during Enver Hoxha regime

The relations between dictatorial regime of Albania and former Yugoslavia have been very weird. Initially friendly, and then enemies. During WWII, the Communist Party of Yugoslavia helped Albania to create the Communist Party and to choose as first leader Mr. Enver Hoxha (1941).

 The beginning of these relations were very strong, and Yugoslavia helped the poor economy of Albania that time. But the aim of Yugoslavia was to turn Albania into its vassal or to integrate into Yugoslavia. The relations become tense and there was a moment where Enver Hoxha decided to turn the direction for closer relations with Soviet Union, splitting definitely with Yugoslavia.
That moment the leader of Yugoslavia Josif Broz Tito threatened Enver Hoxha that he will close the gates of Ohrid lake, from which flows the waters to Drin river, the only source for supplying Albania with energy. Than Enver Hoxha replied back: If you close the gates of Ohrid, I will drill the Mountain (Mali i Thate), open a tunnel and channel all the waters of Ohrid lake into Shkumbin river. So Ohrid Lake will be dried very soon.
And he really meant it. Enver Hoxha gathered all specialists and asked them to study if this was possible. The study confirmed that it was possible to do such a thing, and Enver Hoxha repeated the threat to Tito again. From that moment the Yugoslav government decided to withdrew, and never mentioned the gates of Ohrid again. Crazy times, crazy wars, crazy relations.
The fact is that the lake is there, shared by the two countries, today with very good relations. Today both countries should protect together this unique lake, part of World Heritage list.


Shqip

Historia e shpëtimit të Liqenit të Ohrit në diktaturë

Marrëdhëniet e Enver Hoxhës me udhëheqjen jugosllave kanë qenë nga më të çuditshmet. Gjatë Luftës Nacional Çlirimtare, Partia Komuniste e Jugosllavisë dërgoi përfaqësuesit e saj në Shqipëri dhe tashmë është i njohur fakti se ata ndihmuan në krijimin e PKSH-së dhe në vendosjen në krye të saj Enver Hoxhën. Këto marrëdhënie vazhduan edhe pas luftës e madje u shtrinë edhe në sektorin e ekonomisë. Por qëllimi i PKJ ishte që ta kthente ekonominë shqiptare në varësinë e saj e përfundimisht edhe Shqipërinë në një nga republikat e federatës jugosllave.
Prishja e marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave u shoqëruan edhe me arrestime, vrasje e pushkatime. Këto marrëdhënie nuk njohën më përmirësim pasi përfundimisht Enver Hoxha u lidhe me BRSS dhe vendosi kontakte të ngushta miqësore me Stalinin. Pas kësaj periudhe Jugosllavia u shpall armike e Shqipërisë.
Por vendet fqinjë kanë edhe lidhje territoriale mes tyre. Nëse ndarjet territoriale nuk administrohen si duhet, atëherë paraqesin probleme… Në verën e një prej viteve më të thata, Jugosllavia vendosi të mbyllë portat e liqenit të Ohrit nga i cili furnizohet lumi Drin, burimi i vetem i energjise per Shqiperine ate kohe. Por përgjigja e udhëheqjes komuniste shqiptare ishte i menjëhershëm. “Nëse Tito mbyll portat e Ohrit për Drinin atëherë unë do të shpoj një tunel në Qafëthanë dhe do ta thaj fare Ohrin”, ka kërcënuar diktatori.
Ky deklarim nuk ishte i rastësishëm. Burime nga arkivat bëjnë me dije se për këtë qëllim u thirr një grup i specialistëve më të njohur në vend të kësaj fushe të cilëve iu kërkua një studim. Ky studim u përgatit në kohë rekord dhe iu paraqit diktatorit. Sipas këtij studimi, nëse shpohej një tunel në pjesën fundore të Qafëthanës, atëherë ai mund të thante krejtësisht ujin e Ohrit. Uji do të drejtohej për në shtratin e lumit Shkumbin.
Ky kërcënim iu bë me dije qeverisë së Beogradit dhe që nga ai moment Tito as që e çoi nëpërmend që të urdhëronte mbylljen e portave të Ohrit. Kohera të frikshme, por është fakt se liqeni është aty sot e kësaj dite. Tashmë dy vendet duhet ta mbrojnë së bashku këtë pasuri të UNESCO.

original source: konica.al

Monday, June 12, 2017

UNESCO mission recommends halting the construction projects of the Galičica ski resort

From 9 to 14 April 2017, a joint World Heritage Centre/ICOMOS/IUCN Reactive Monitoring mission visited the World Heritage property of Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region (the Former Yugoslav Republic of Macedonia.

The report with findings from this mission is available at http://whc.unesco.org/en/list/99/documents/.

The mission discussed with the authorities the overall state of conservation of the property and provided technical assistance on the scope and development of a SEA, which should comprehensively assess the potential individual and cumulative impacts of all above-mentioned projects on the Outstanding Universal Value (OUV) of the property.

The 2017 mission concluded that some of the proposals for large-scale infrastructure and construction projects, such as sub-sections (a) and (e) of the A3 road and the Galičica ski resort within the property could lead to irreversible changes to the property, in combination with the developments and transformations that have already occurred in the urban settlements and lakeshore since its inscription. The mission strongly recommended to completely abandon the Galičica ski centre project, keep the internal national park zoning as is, and consider developing ecotourism options that would not negatively impact the property.

Therefore, it is recommended that the Committee request the State Party to halt the construction projects of the Galičica ski resort, as well as the sub-sections (a) and (e) of the A3 road. It is also recommended that the Committee reminds the State Party that all projects including those submitted to major donors such as the European Union which may have potential negative impacts on the OUV of the property, should be submitted to the World Heritage Centre and the Advisory Bodies for review in conformity with Paragraph 172 of the Operational Guidelines. 

Considering the level of threats to the property, the mission identified a set of recommendations, some of which need to be prioritized and fulfilled over the next two years, in addition to those adopted in 2016 that still need to be fulfilled. The findings of the mission suggest that the overall state of conservation can be considered as vulnerable, and if the priority recommendations are not implemented within the suggested two-year time frame (i.e. in 2019), the property may meet the criteria for inscription on the List of World Heritage in Danger. 

It is therefore recommended that the Committee request the State Party to submit, by 1 February 2018, a progress report on the implementation of these priority recommendations for review by the World Heritage Centre and the Advisory Bodies. If in their assessment insufficient progress is being made, the property will be examined by the Committee at its 42nd session in 2018.

http://whc.unesco.org/archive/2017/whc17-41com-7BAdd-en.pdf