Monday, August 27, 2018

The legend of Mali i Thate in Lake Ohrid region

Once upon a time, millions and millions of years ago, there was a fisherman who was fishing by the Lake Ohrid. His net caught a very beautiful sylph, which was crying and asking him to let her free. The fisherman was amazed by her beauty and didn't want to let her go. She fought inside the net and managed to escape, but unfortunately her dress was stuck in the fisherman's net. Her dress was part of her body and helped her to swim deep into the lake waters, so she pleaded to him to give her dress back, but he refused. Instead, he asked her to marry him, if she wanted to have her dress again. In the end, they got married and had two children. The boy was called Mali i Thatë, while the daughter was called Prespa. She was a good mother, and loved her kids, but every day she was looking for her dress, because she was missing her underwater world.

 One day, when the fisherman wasn't at home, she found her dress, wore it, dived into Lake Ohrid and never turned back. Little Prespa cried and cried every day. She was so desperate so no one could stop her tears. Her brother wanted to protect her, so he became strong and started to build a wall to stop her tears. The legend says that the brother become a Rocky Drain Mountain fighting all the time to stop the tears of his sister. No plants or trees could grow on the mountain. While Prespa was sunken in her tears, she created Lake Prespa. She still cries, and her tears are flowing underneath the mountain in channels ending up in Lake Ohrid, where her mother is. This legend is part of the intangible heritage of Pogradec, which is passed to new generations.

Eva Kushova/ Article published on "Protecting Lake Ohrid" Newsletter

Shqip

Legjenda e Malit të Thatë në Rajonin e Liqenit të Ohrit

Një herë e një kohë, miliona vite më parë, një peshkatar ishte duke peshkuar në Liqenin e Ohrit. Në rrjetën e tij kishte kapur një shtojzovalle, e cila po qante dhe i lutej atij ta lëshonte sërish në ujë. Peshktari u magjeps nga bukuria e saj dhe nuk e la të lirë. Ajo luftoi të dilte dhe ja doli, por fatkeqësisht fustani i saj ngeci në rrjetë. Fustani i saj ishte pjesë e trupit dhe nuk mund të notonte dot pa të në ujërat e thella të liqenit. Ajo iu përgjërua peshkatarit që ta t’ja kthente fustanin, por ai refuzoi. Ai e donte marrëzisht atë shtojzovalle dhe vendosi t’i propoznte për martesë, nëse donte ta kishte sërish fustanin e saj. Ajo pranoi dhe ata u martuan. Nga kjo martesë lindën dy fëmijë. Djalin e quajtën Mali i Thatë, ndërsa vajzën Prespa. Ajo ishte një nënë e dashur dhe e përkujdesur, por e ndiente shumë mungesën e botës nënujore prej nga vinte dhe çdo ditë kërkonte fustanin e saj. 

Një ditë, kur peshkatari nuk ishte në shtëpi, ajo e gjeti diku të fshehur, e veshi dhe u zhyt në Liqenin e Ohrit dhe nuk u kthye më. Bija e saj e vogël Prespa qante çdo ditë. Ajo ishte e dëshpëruar dhe askush nuk i ndalonte dot lotët e saj. Vëllai i saj donte ta ndihmonte, kështu që ai u bë i fortë dhe filloi të ndërtonte një mur që të ndalonte lotët e saj. Legjenda tregon se vëllai i saj u bë një Mal i Thatë Shkëmbor që luftonte gjithë kohës të ndalonte lotët e saj. Asnjë bimësi apo pemë nuk mund të rritej në këtë mal. Ndërsa Prespa u mbyt në lotët e saj dhe krijoi Liqenin e Prespës. Ajo vazhdon edhe qan edhe sot, lotët e saj rrjedhin poshtë malit nëpër kanale dhe përfundojnë në Liqenin e Ohrit, atje ku ndodhet nëna e saj. Ka dhe versione të tjera të kësaj legjende ku shtojzovallja e dashur e peshkatarit quhej Lyhnida, ndërsa dy fëmijët e saj quheshin: Enkelej dhe Ohrida. Kjo legjendë është pjesë e trashëgimë së paprekshme të Pogradecit, e cila tregohet brez pas brezi.
Eva Kushova

Wednesday, August 22, 2018

Mokra region, a travel to ancient villages

The best place to observe traces of the ancient settlements around Lake Ohrid region, is Mokra. The mountainous region of Mokra is situated in the west side of Pogradec, in a large area with more than 40 villages, all of them located above 1,000 m from the sea level. The area is divided into two parts by Shkumbini river, Mokra e Siperme dhe Mokra e Poshtme. It has been inhabited since the Neolithic age. Some archaeological findings include tools that belong to the 2nd and 1st century BCE. People were living here continuously. This is because of the favourable climate, the forests, the pastures, and the very fertile land. It seems that this part of rural Pogradec still lives in the past, with clay houses and very narrow streets, where the inhabitants breed cattle and work on their land.
Our tour started from Kalivaç to Potgozhan, Trebinjë, Proptisht, Golik and Selca e Poshtme. The road was made of dirt with gravel and very narrow, accessible only by 4x4 vehicles, but the nature is rewarding. The highest peaks of Valamar, Kamje, Rrajce, Koziceand Polis were visible, as well as the beautiful panoramas of Lake Ohrid from above.
Potgozhan is a very old village with two historical churches. The oldest one is called Shen Bitri or Shen Dhimitri. It is situated at the peak of the hill, looking down the Potgozhan village, in front of Kozice mountain. It is a very small church built with stone, with a wooden roof, having decorated and painted walls and frescoes. The very good state of conservation of the paintings in these walls is surprising, considering that the church was destroyed several times and it was even used for sheltering livestock from the local people. Today, it is again used as a church. The other church is the medieval Church of Potgazhan, which is surrounded by some graves with stone crosses. This church is under restoration and it will be soon opened for the village festival this summer. 

 During our trip, we met some locals, whom we interviewed about this area. "Potgozhan used to be a very big village and once the atmosphere was very lively here, even during communism. But now all the young generation has gone, no one wants to live here. No roads, no kindergarten, no schools, no future", says an old woman from Potgozhan. They pray every day in both old churches, hoping that one day the people will come back to live here. The people of Mokra are very hardworking and hospitable. The food comes from the farm to the table. They are very quiet and they do not expect anything from their government, but only new roads to link the villages with each other and with the city. Our drive continued amid the beautiful green valleys, pastures and other villages with characteristic stone houses. 

In this area one can find some traces of the famous Via Egnatia, which dates back in the 3rd century BCE. Via Egnatia was constructed with stone to link Rome with the Byzantine Empire. The most prominent monuments of Via Egnatia in Albania are Ura e Golikut (Golik Bridge) and Ura e Terziut (Terziu Bridge) in Proptisht, Llenga and Nica bridges. Golik Bridge is still very strong and functional for all the locals. It is surprising how this bridge resisted until nowadays. It is 17 m long, 3 m wide and 10 m high. Golik Bridge was built in the 2nd century BCE and is classified as a first-grade cultural monument at a national level. The bridge has two semi-circular arches, built with carved stones, where the lower part has big, well-curved stones, which are not meant just for aesthetics, but to make the structure more solid and stronger. Apart from the bridges, there are also some stone parts, belonging to Via Egnatia, near Llenge village.

There is also a legend about a hidden treasure of the Illyrian Queen Teuta, which was brought to this area during the first Roman-Illyrian battle. Local people love to speak about this story and what happened in the last decades. It is said that many people often came to this area to try to discover the treasure, but that despite all the research, nothing has been found yet. The Mokra region is very rich in ancient artefacts, waiting to be discovered. Some weeks ago, young explorers from "Visit Pogradec" discovered a cave in Velçan village, Moker, called "Bear Cave" by the locals. The discovery of these young people includes a cave with many stalactites that were probably created thousand years ago. The Ministry of Culture has been informed about this discovery to restrict the access in this cave and study the age of stalactites. This area is very unexplored and hides a huge potential for cultural and natural assets.

Author: Eva Kushova


shqip

Rajoni i Mokrës, një udhëtim në fshatra antikë

Mënyra më e mirë për të vëzhguar disa gjurmë të vendbanimeve antike rreth rajonit të Liqenit të Ohrit është të vizitoni Mokrën. Malësia e Mokrës ndodhet në pjesën perëndimore të Pogradecit, në një zonë të madhe me 40 fshatra, të gjithë mbi 1000 metra mbi nivelin e detit. Zona është e ndarë në dy pjesë nga lumi Shkumbin, Mokra e Sipërme dhe Mokra e Poshtme. Është banuar që në kohën e Gurit. Disa gërmime arkeologjike në këtë zonë përfshijnë disa vegla pune që i përkasin shekullit të dytë dhe të parë para erës tonë. Njerëzit në fakt kanë jetuar këtu pandërprerje. Kjo për shkak të klimës së përshtatshme, pyjeve, kullotave dhe tokës pjellore. Duket sikur kjo pjesë e Pogradecit ende jeton në të shkuarën, me shtëpitë me baltë e gurë, rrugët shumë të ngushta, ndërsa banorët ende merren me bagëti dhe punojnë tokën e tyre. Udhëtimi ynë përshkoi disa fshatra gjatë këtij itinerari malor duke nisur me Kalivaçin, Potgozhanin, Trebinjën, Proptishtin, Golikun dhe Selcën e Poshtme. Rruga ishte e keqe, e pashtruar, me gurë dhe shumë e ngushtë, e kalueshme për makinat 4x4. Por gjithsesi natyra ishte shumë shpërblyese. Teksa udhëtoje mund të shihje majat më të larta si Valamar, Kamje, Rrajcë, Kozicë, ndërkohë që herë pas herë shfaqej panorama e Liqenit të Ohrit.

Potgozhani është një fshat shumë i vjetër, ku mund të gjeni dhe dy kisha historike. Më e vjetra quhet kisha e Shën Bitrit, ose Shën Dhimitrit. Ajo ndodhet në majën e një kodre që sheh Potgozhanin poshtë, përballë malit Kozicë. Është një kishë e vogël e ndërtuar me gurë, me një çati druri, ndërsa muret janë të pikturuara me afreske shumë të vjetra. 
Gjendja e mirë e konservimit të këtyre pikturave murale është e habitshme, të mendosh që kjo kishë është dëmtuar disa herë dhe madje është përdorur nga banorët dhe për të vendosur bagëtitë. Por duket se kjo kishë është rikthyer sërish në jetë, dhe madje njerëzit e frekuentojnë dhe luten sot e kësaj dite. Kisha tjetër e Potgozhanit, është e rrethuar nga varre të vjetra me kryqe guri. Varret i përkisnin viteve 1800. Kjo kishe po restaurohet për t’i shërbyer banorëve besimtarë. Gjatë këtij turi takuam banorë lokalë, të cilët i pyetëm rreth këtij fshati: “Potgozhani dikur ishte një fshat shumë i madh dhe atmosfera këtu ka qenë shumë e gjallë, madje edhe gjatë kohës së komunizmit. Por tashmë të gjithë të rinjtë kanë ikur, askush nuk do që të jetojë më këtu. S’ka rrugë, kopshte, shkolla, dhe as të ardhme”, - tha një grua e moshuar nga Potgozhani. Ata luten përditë në kishë duke shpresuar se një ditë jeta do rikthehet sërish në këtë fshat të vjetër. 

Banorët e Mokrës janë shumë punëtore dhe mikpritës. Ushqimet vijnë nga ferma në tryezë. Janë njerëz të qetë dhe nuk presin asgjë nga qeveritë e tyre, përveç rrugëve që do i lidhin fshatrat e tyre me njëri tjetrin dhe me qytetin.

Udhëtimi ynë vazhdoi mes lëndinave të gjelbra, mes kullotave dhe fshatrave që i linin vendin njëri tjetrit, me shtëpitë karakteristike prej guri. Në këtë zonë ju mund të shihni ende pjesë të rrugës së famshme Egnatia, e nisur që në shekullin e 3-të para erës tonë. Rruga Egnatia u ndërtua me gurë të vendosur në nga një ndaj ndërtimi i saj zgjati shumë. Ajo synonte të lidhte Romën me Perandorinë Bizantine. Monumentet më të dukshme të Rrugës Egnatia në Shqipëri janë Ura e Golikut, Ura e Terziut në Proptisht, urat e Llëngës dhe Nicës. 

Ne pamë Urën e Golikut, e cila është shumë e fortë dhe funksionale për banorët. Është e habitshme se si kjo urë ka rezistuar sot e kësaj dite. Është 17 metra e gjatë, 3 metra e gjerë dhe 10 metra e lartë. Ura e Golikut u ndërtua në shekullin e 2-të para Krishtit dhe sot është e klasifikuar si Monument i Kategorisë së Parë. Ura ka 2 harqe rrethore të ndërtuara me gurë, ku pjesa më e ulët ka gurë të mëdhenj dhe të punuar mirë, të cilët janë bërë kështu jo vetëm për pamje estetike, por dhe për ta bërë strukturën më të fortë dhe më solide. 

Përveç urave, ka dhe disa pjesë me gurë që i përkasin Rrugës Egnatia, afër fshatit Llëngë. Ka madje dhe një legjendë në këtë fshat që lidhet me thesarin e fshehur të mbretëreshës ilire Teuta, e cila e solli këtu thesarin e saj për ta fshehur gjatë luftës së parë iliro-romake. Banorëve u pëlqen shumë të flasin për këtë histori dhe për përpjekjet e shumë grupeve të ndryshme për të kërkuar thesarin. Por pavarësisht kërkimeve, asgjë nuk është gjetur. Mokra është shumë e pasur me vendbanime historike, të cilat pritet që të zbulohen.
Disa kohë më parë disa eksplorues nga Visit Pogradec zbuluan një shpellë në fshatin Velçan, Mokër, e cila quhet Shpella e Ariut. Aty akush nuk kishte hyrë më parë. Të rinjtë guxuan dhe panë brenda stalaktite të cilat mund të jenë krijuar mijëra vite më parë. Ministria e Kulturës është informuar për këtë gjetje për ta kufizuar aksesin në këtë shpellë dhe për të studiuar moshën e stalaktiteve. Gjithë zona është ende e paeksploruar dhe fsheh një potencial të madh të aseteve natyrore dhe kulturore të vendit.

Shkroi: Eva Kushova

Thursday, August 16, 2018

Ohri në UNESCO, misioni ICOMOS/IUCN do të vizitojë Shqipërinë në Shtator


Pas dorëzimit të dosjes së nominimit për rregjistrimin e pjesës shqiptare të rajonit të Liqenit të Ohrit në Listën e Trashëgimisë Botërore, Delegacioni i Përhershëm i Shqipërisë në UNESCO njoftoi se bordet Këshillimore të ICOMOS dhe IUCN do të realizojnë misione vëzhgimi në Shqipëri për zgjerimin me pjesën e propozuar të Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore të rajonit të Ohrit. 

ICOMOS është Këshilli Ndërkombëtar për Monumentet dhe Sitet, ndërsa IUCN është Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës. ICOMOS dhe IUCN do të kryejnë punën e tyre në përputhje me Udhëzimet Operacionale për Zbatimin e Konventës së Trashëgimisë Botërore të vitit 1972, lidhur me rregjistrimin e pasurive të reja në Listën e Trashëgimisë Botërore. Të dyja trupat këshillimore do të emërojnë ekspertët e tyre për të kryer vlerësimin teknik të Dosjes së Nominimit në terren. Shteti Palë i Shqipërisë, nëpërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit do të hartojë një program për ekipin e vëzhgimit në terren dhe do ta dërgojnë atë për të marrë miratimin nga organet këshillimore të UNESCO. Ekipi i vlerësimit do të vizitojë anën shqiptare të rajonit të Liqenit të Ohrit për të mbledhur informacione në terren, që do të përdoren në raportin e vlerësimit. Ky raport do të jetë vendimtar për rregjistrimin e pjesës shqiptare të Liqenit të Ohrit në Listën e Trashëgimisë Botërore. Vendimi përfundimtar do të ndërmerret nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore në sesionin e tij të 43-të në vitin 2019.
Artikulli u botua ne gazeten e fundit nr 8 "Mbrojtja e Liqenit te Ohrit"  https://whc.unesco.org/en/lake-ohrid-region


English 

Field mission ICOMOS/IUCN will visit Albania in September


After the submission of the nomination dossier for the inscription of the Albanian side of Lake Ohrid region on the World Heritage List, the Permanent Delegation of Albania to UNESCO was notified that the Advisory Bodies ICOMOS and IUCN will realize field evaluation missions for the proposed Albanian extension of the Natural and Cultural Heritage of Ohrid Region. ICOMOS is the International Council on Monuments and Sites, while IUCN is the International Union for Conservation of Nature. ICOMOS and IUCN will conduct their work in accordance with the Operational Guidelines for the Implementation the 1972 World Heritage Convention, concerning the inscription of new properties to the World Heritage List. Both advisory bodies will appoint their experts to conduct the technical evaluation of the Nomination Dossier in the field. The State Party of Albania, via the Ministry of Culture and the Ministry of Tourism and Environment will draft a programme for the field evaluation team and will send it back to get the approval from the Advisory Bodies. 

The evaluation team will visit the Albanian side of Lake Ohrid region to collect facts on the ground, which will feed the evaluation report. This report will be decisive for the potential inscription of the Albanian side of Lake Ohrid on the World Heritage List. The final decision will be taken by the World Heritage Committee at its 43rd session in 2019.

The article was published in the latest Newsletter 8 "Protecting lake Ohrid"  https://whc.unesco.org/en/lake-ohrid-region

Wednesday, August 1, 2018

Përshëndetja e Ambasadores së BE në Shqipëri për projektin e Liqenit të Ohrit


Të dashur lexues! Është kënaqësi për mua të them disa fjalë në numrin e fundit të kësaj gazete, me përmbylljen me sukses të një projekti kaq të rëndësishëm.
Delegacioni i Bashkimit Europian në Tiranë, përshëndet punën e bërë nga autoritetet shqiptare në bashkëpunim dhe bordet këshillimore të UNESCO për përgatitjen dhe dorëzimin e Dosjes së Nominimit të pjesës shqiptare të rajonit të Liqenit të Ohrit në Qendrën e Trashëgimisë Botërore Unesco. Përgatitja e dosjes ishte një nga konkluzionet madhore të projektit “Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit” i bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian dhe Qeveria Shqiptare.

Rajoni i liqenit të Ohrit mbart vlera të jashtëzakonshme kulturore dhe natyrore. Liqeni i Ohrit është një nga liqenet më të vjetër dhe më të thellë në Europë, ndërsa rajoni rreth tij ka qenë i banuar që në kohë shumë të lashta. Pjesa maqedonase e Liqenit të Ohrit është listuar në UNESCO në vitin 1979. Ne presim që shumë shpejt edhe pjesa shqiptare e liqenit, një e treta e tij, të marrë të njëjtin status të trashëgimisë botërore sa më shpejt. Ne shpresojmë që shumë shpejt i gjithë rajoni i Liqenit të Ohrit të ketë një mbrojtje dhe menaxhim të përbashkët nga të dy shtetet që ndajnë Liqenin e Ohrit.

Në kuadrin e Javës së Europës 2018, së bashku me Ministren e Kulturës, znj Mirela Kumbaro, zhvilluam një tur në rajonin e Liqenit të Ohrit dhe pamë asetet unike natyrore dhe kulturore të tij, përfshi dhe Varret Ilire të Selcës së Poshtme, që gjithashtu janë nominuar për në listën e vendeve të trashëgimisë botërore Unesko. Potencialet kulturore dhe turistike të këtij rajoni dhe kontributi historik i tij në civilizimin europian është i dukshëm. Bashkimi Europian është i vendosur të vazhdojë mbështetjen e tij për mbrojtjen e kësaj zone, si dhe për promovimin e turizmit të qëndrueshëm gjatë gjithë rajonit të Liqenit të Ohrit. 
Me respekt
Romana Vlahutin
Ambasadore e BE në TiranëForeword- EU Ambassador to Tirana Romana Vlahutin

 
Dear readers,
It is a pleasure to say a few words in the last issue of this newsletter, on the occasion of the successful completion of such an important project.

The Delegation of the European Union to Albania welcomes the important work done by the Albanian authorities and the UNESCO Advisory Bodies for the preparation and submission of the nomination file of the Albanian part of the Lake Ohrid to the UNESCO World Heritage Centre. The preparation of the file was one of the major conclusions of the project -Towards Strengthened Governance of the Shared Transboundary Natural and Cultural Heritage of the Lake Ohrid Region - co-funded by the European Union.

The Lake Ohrid region carries extraordinary cultural and natural values. Lake Ohrid itself is one of the oldest and deepest lakes in Europe, while the region around has been inhabited since ancient times. The part of Lake Ohrid region situated in the former Yugoslav Republic of Macedonia has been listed by UNESCO since 1979. We look forward to the Albanian part - one third of the entire lake - to receive the same designation as our world's heritage before long. We hope that the entire region will soon enjoy joint protection and management from the two countries that share the lake.

During Europe Week 2018, together with the Minister of Culture, Ms Mirela Kumbaro, we visited the region and its unique natural and cultural assets, including the Royal Illyrian Tombs of Selca e Poshtme, which is also nominated for the UNESCO World Heritage List. The cultural and touristic potential of this region and its historical contribution to European civilisation were apparent. The European Union is committed to continue its support towards the protection of the area, as well as the promotion of sustainable tourism throughout the Lake Ohrid region.

Sincerely,

Romana Vlahutin

EU Ambassador to Albania


Monday, July 30, 2018

Illyrian Tombs of Selca, a "master piece" of culture heritage


The Selca Tombs are a masterpiece of human ancient settlements, witnessing the traditional way of life in Illyria in 4th - 3rd century BCE. The area is very close to Lake Ohrid, just 40 km from Pogradec. The royal tombs belonged to Illyrian princes and princesses of the ancient city "Pelion". These two-storey monumental tombs are situated inside the rocks, in a very beautiful hill of the village Selca e Poshtme, Pogradec. They were first discovered in the 1940s and were fully explored in 1971. The findings were very impressive and exciting for historians and archaeologists at that time. There are 5 tombs in the area, four of them are inside the rocks, and another one is separated and located in a field nearby.


The first tomb belonged to a princess, which was buried with her golden accessories, such as her earrings and a tiara. All the elements found inside the tombs are now displayed at the National Historical Museum in Tirana. One of the most interesting findings of the tombs is a decorated belt buckle. The original one is silver and it is protected behind a vitrine in the Museum. A replica, in bronze and enlarged 17 times compared to the original, is placed at the entrance of the National Museum, because of its importance for the Albanian ancient roots. The buckle is decorated with a combat scene, where two equestrians are fighting with an infantry army, showing the Illyrian triumph over the enemy. The object is also decorated with mythological elements such as a dragon, a griffin, a fish and a bird. It seems as an interpretation of Cadmu's legend, which helped the Illyrian tribe of 'Enchelei" to win the enemies, by transforming into a dragon. The other jewelleries that were found in the tomb of the princess are a fibula brooch, earnings and a tiara. They are decorated with the figure of Athena and other ornaments made by filigrees. Amongst the objects found during the inventory of these tombs are Illyrian warriors' weapons, helmets, shields, an iron shirt, handcuffs, and surprisingly enough a pan in bronze.

The architectural quality of the Illyrian tombs in Selca e Poshtme can still be testified, despite the scars of time. One of these monumental tombs has the shape of an amphitheatre, which represents a rare typological example. The architecture is Ionic, typical for ancient Greece and Rome. Some preliminary excavations made by archaeologists concluded that beneath Selca and Gradishta hills, there could be remnants of an ancient city. The history of an important ancient civilisation could be waiting to be discovered. The Selca Tombs are included in the Tentative List of UNESCO since 1996 https://whc.unesco.org/en/tentativelists/909/.

Author: Eva Kushova

Shqip
Varret Ilire të Selcës, një pasuri e trashëgimisë kulturore shqiptare 


 Varret e Selcës janë një pasuri e jashtëzakonshme kulturore që tregojnë për vendbanimet e lashta njerëzore në tokën tonë dhe që dëshmojnë për mënyrën tradicionale të jetës në Iliri në shekujt e 4-3 para Krishtit. Kjo zonë është shumë pranë Liqenit të Ohrit, gati 40 km larg Pogradecit. Varret e Selcës janë mbretërore dhe i përkasin princërve e princeshave të qytetit të lashtë Pelion. Janë varre monumentale dykatëshe të futura brenda në shkëmbinj në një kodër të bukur të gjelbëruar në fshatin Selcë e Poshtme Pogradec. Për herë të parë ato janë zbuluar në vitet ‘40 dhe janë gërmuar plotësisht në 1971. Gjetjet e arkeologëve në varret e Selcës ishin shumë interesante dhe emocionuese atë kohë.

Janë gjithsej 5 varre në zonë, katër prej të cilave brenda në shkëmb dhe një tjetër i veçuar dhe i vendosur në një fushë afër. Varri i parë i përkiste një princeshe, e cila ishte varrosur bashkë me aksesorët e saj të artë, si vathë dhe kurorë. Gjithë elementet e gjetur brenda varreve janë të shfaqura për publikun në Muzeun Historik Kombëtar të Tiranës. Një nga gjetjet më interesante në këto varre është pafta e brezit. Kjo paftë origjinale është argjend, e mbrojtur pas një vitrine në Muzeun Kombëtar. Një kopje e saj, në Bronx dhe e zmadhuar 17 herë, është vendosur në hyrjen qendrore të Muzeut Kombëtar, për shkak të rëndësisë se saj për të treguar rrënjet tona të hershme të një qytetërimeve më të vjetra ilire. Pafta e brezit është e dekoruar me skena luftimi, ku dy kalorës përplasen me një këmbësor dhe e kanë vënë poshtë për të treguar dhe triumfin e ilirëve ndaj armikut. Objekti është i dekoruar me elemente mitologjike si drafoni, grifoni, peshku dhe zogu. Kjo skemë është interpretuar si legjenda e Kadmit, i cili pasi ndihmoi fisin Enkelej që të fitonin mbi armiqtë e tyre, u shndërrua vetë në një dragua.

Bizhuteritë e tjera përfshijnë disa elemente të punuar nga zejtarët vendas ilire, mes të cilave një fibulë- broshë, vathë dhe diademë. Ato ishin stolitë e kohës dhe punoheshin me ar e argjend. Dekorimet e tyre ishin të veçanta me figurën e Athinasë dhe të tjera zbukurime prej filigrami. Mes objekteve të gjetura janë dhe seri armësh të ilirëve, përfshi helmeta, mburoja, këmishë hekuri, pranga, por dhe tigan bronxi. Gjithashtu kishte dhe amofora prej bakri dhe enurina të tjera, të gjitha të vendosura me kujdes në Muzeun Kombëtar në Tiranë.

Cilësia arkitekturore e varreve ilire të Selcës së Poshtme ende është e dukshme pavarësisht dëmeve të kohës. Një nga varret monumentale ka formën e amfiteatrit, që përfaqëson një shembull të rrallë. Amifiteatër me shkallë në varr, është dicka e pazakontë, dhe thuhej se shkallët shërbenin që njerëzit të uleshin gjatë ceremonisë së varrimit. Arkitektura e varreve me kolona është e tipit Ionic, që gjendet në Romën dhe Greqinë e lashtë. Disa gërmime paraprake të bëra nga arkeologët kanë arritur në përfundimin se poshtë Selcës dhe kodrave të Gradishtës fshihen rrënojat e një qyteti të tërë antik. Historia e një civilizimi të rëndësishëm antik pritet që të zbulohet. Varret e Selcës janë nominuar në listën Tentativë të UNESCO që në 1996. Një investim për zbulimin e plotë të tyre, do i hapte rrugën listimit të plotë në UNESCO të këtij qytetërimi të lashtë. https://whc.unesco.org/en/tentativelists/909/.

Shkroi: Eva Kushova

Tuesday, July 24, 2018

Waste awareness campaign Lake Ohrid- Contribution of ECARO

Contribution of IUCN Regional Office for Eastern Europe and central Asia (ECARO)

Short film and video spot
The waste management awareness campaign, that took part during the summer and autumn months of 2017, was marked by various community activities as well as the cleaning up of illegal dumpsite along the Ohrid lakeshore. The final activity of this campaign focuses on reaching out to a wider audience by presenting a promotional short video and a 30-second animation clip. The focus of the two videos is to sensitize the inhabitants of the Pogradec region about the values, beauty and the threat of waste to the lake, with aim to inspire and motivate all generations to better manage their waste by reducing, reusing and recycling it.

In order to ensure local ownership and sustainability, the entire waste campaign was designed and implemented in close partnership with the Municipality of Pogradec, and in consultation with the local NGOs 'Une, Gruaja' and the sustainable tourism operator Explore Pogradec.

The promotional materials will be displayed on local TV and during various events organised by project partners. The short film, as well as other outputs of the waste campaign will be available at project website.

Soft tourism infrastructure
In support of the Lake Ohrid nomination file for the extension of the transboundary World Heritage property, the IUCN Regional Office for Eastern European and Central Asia (ECARO) coordinated the preparation of a number of documents with a view to enhance the profile of the region, by offering sustainable tourism opportunities such as hiking and biking, as well as visiting protected areas. All materials and information are available in three languages (English, Albanian and Macedonian) and are available in Tourism offices in and around Pogradec and can be downloaded at project website

Information boards

Information boards for walking and cycling paths give information about trail length, level of difficulty, overall ascent and descent distance, with a concise narrative description of the trail and terrain specifications, such as water availability. The following destinations have been developed with information boards installed at starting and finishing points of the paths:

Alarup - Mali Thate - Dolna Gorica; Qafe Thane - Memelisht ; Qafe Plloce - Guri I Kamje - Singletrail - Qafe Plloce; Pogradec - Tushemisht; Pogradec - Pogradec castle (Kalaja); Pogradec - Guri I Kamje - Pogradec; Tushemisht - Blace - Alarup - Singletrail - Tushemisht; Qafe Polices - Qafe Thane (Shebenik-Ohrid connection)

Brochure

'Begin your Lake Ohrid journey' is a colourful brochure describing historical, cultural and natural destinations and influences of the whole region. Available in three languages, it looks to serve as a comprehensive guide for visiting the entire Lake Ohrid region, offering an overview of heritage and points of interests, such as the St. Naum Church, Lin Peninsula, Protected Areas as well as various leisure activities, like hiking, biking or enjoying tranquil days on the beach.

Map

Complimentary to the brochure and the information boards, a detailed geographical map of the Lake Ohrid region has been produced. It allows visitors to plan their journey around the lake, and to explore the region according to their own skills and interests.Kontributi i Zyrës Rajonale IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO)
Fushata ndërgjegjësuese për trajtimin e mbetjeve

Film i shkurtër dhe video sensibilizuese (film me metrazh të shkurtër dhe video sensibilizuese )

Fushata për ndërgjegjësimin e menaxhimit të mbetjeve, që u zhvillua gjatë muajve të verës dhe vjeshtës në vitin 2017, u shënua nga aktivitete të ndryshme në komunitet si dhe pastrimi i vendeve ilegale të depozitimit të plehrave përgjatë brigjeve të Liqenit të Ohrit. Aktiviteti final i kësaj fushate u fokusua në arritjen e një audience të gjerë duke prezantuar një video të shkurtër promozionale dhe një klip të animuar prej 30 sekondash. Fokusi i 2 videove është të sensibilizojë banorët e rajonit të Pogradecit për vlerat, bukurinë, por dhe kërcënimin e mbeturinave në liqen, me qëllim që të frymëzojë dhe të motivojë të gjithë gjeneratat për të menaxhuar më mirë mbetjet e tyre duke i reduktuar, ripërdorur dhe ricikluar.

Me qëllim për t’ia kaluar këtë fushatë organizatave lokale dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e saj, e gjithë fushata për menaxhimin e mbetjeve u hartua dhe u zbatua në partneritet të ngushtë me Bashkinë e Pogradecit dhe në konsultim me OJQ-të lokale “Unë, Gruaja” dhe operatorin e turizmit të qëndrueshëm ‘Explore Pogradec’.

Materialet promocionale do të shfaqen në televizione lokale dhe përgjatë aktiviteteve të ndryshme që do të organizohen nga partnerët e projektit. Filmi me metrazh të shkurtër, si dhe rezultatet e fushatës së menaxhimit të mbetjeve do të jenë për ju në linkun e faqes se projektit

Infrastruktura e lehtë turistike


Në mbështetje të dokumentacionit për Dosjen e Nomimit të Liqenit të Ohrit për zgjerimin e kësaj pasurie ndërkufitare të Trashëgimisë Botërore, Zyra Rajonale e IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO) ka koordinuar përgatitjen e një sërë dokumentave me synimin për të rritur profilin e rajonit, duke ofruar mundësi për një turizëm të qëndrueshëm, përfshi ngjitje dhe çiklizëm, si dhe për të vizituar zonat e mbrojtura. Të gjitha materialet dhe informacionet disponohen në tri gjuhë (Anglisht, Shqip dhe Maqedonisht) dhe gjenden në zyrat për informim Turistik në qytetin e Pogradecit dhe në rrethinat e saj si dhe mund të shkarkohen në linkun e projektit.

Tabelat informuese

Tabelat informative për shtigjet në këmbë dhe me bicikletë japin informacione në lidhje me gjatësinë e rrugëve, nivelin e vështirësisë, distancën e përgjithshme të ngjitjes dhe zbritjes, me një përshkrim të saktë të specifikave të rrugës dhe terrenit, si disponueshmëria e ujit të pijshëm. Për destinacionet e mëposhtme janë prodhuar tabela informative të instaluara në pikat e fillimit dhe të mbarimit të shtigjeve: Alarup - Mali i Thate - Dolna Gorica; Qafë Thane - Memelisht; Qafë Plloce - Guri i Kamje - Singletrail - Qafë Plloce; Pogradec - Tushemisht; Pogradec - Kalaja e Pogradecit; Pogradec - Guri I Kamje - Pogradec; Tushemisht - Blace - Alarup - Singletrail - Tushemisht; Qafë Polices - Qafë Thane (Shebenik-Ohër)

Broshura

'Filloni udhëtimin tuaj në Liqenin e Ohrit' është një broshurë me plot ngjyra ngjyra që përshkruan destinacionet historike, kulturore dhe natyrore dhe ndikimet e tyre në të gjithë rajonin. E ofruar në tre gjuhë, kjo broshurë do të shërbejë si një guidë gjithëpërfshirëse për të vizituar të gjithë rajonin e Liqenit të Ohrit, duke ofruar një pasqyrë të trashëgimisë dhe destinacioneve me interes, si Kisha e Shën Naumit, Gadishulli Lin, Zonat e Mbrojtura, si dhe aktivitete të ndryshme për kohën e lirë , si ngjitje, çiklizëm, ose për të shijuar ditë të qeta në plazh.

Harta

Përvec broshurës dhe tabelave informuese, është dizenjuar dhe prodhuar një hartë e detajuar gjeografike e rajonit të Liqenit të Ohrit që do t’u mundësojë vizitorëve të planifikojnë udhëtimin e tyre rreth liqenit dhe të eksplorojnë rajonin sipas aftësive dhe interesave të tyre.

Friday, July 20, 2018

Contribution of ICCROM, Community consultation launched in the Lake Ohrid regionA two-day workshop led by ICCROM has marked the beginning of a consultation campaign in the Lake Ohrid region, involving a local team of volunteers from the entire Lake Ohrid region. This campaign supports the EU-UNESCO project "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid Region". It sought to offer a final 'transboundary' contribution to the future management of this World Heritage property and its proposed extension by drawing on stakeholder knowledge and capacities. The aim is to highlight opportunities that will bring benefits to both the communities and the heritage in the Lake Ohrid region in line with Sustainable Development Goals.

Held in Ohrid (the former Yugoslav Republic of Macedonia) and in Pogradec (Albania), the launch of the workshop brought together the transboundary team of volunteers together with ICCROM consultants to ensure that the proposed methodology was adapted to the regional situation and local needs. A strong base for the research already existed thanks to previous ICCROM collaborations in the region, including a trial questionnaire, values mapping and the insights gained from a course on People-Centred Approaches to the Conservation of Culture and Nature.
The team has carried out a questionnaire with local residents, aiming to increase the understanding of the local socio-economic situation, community assets and stakeholders aspirations that could contribute to better participatory heritage management. New insights were brought to the table, regarding the array of heritage values that define the Lake Ohrid region today. While local community members were the main target of this research, selected interviews with institutional stakeholders and a logbook capturing the views of visitors to the region, provided complementary data.
Based on the survey analysis, new participatory management planning processes were suggested, across the proposed mixed transboundary World Heritage property, identifying existing and potential capacities that reside within the local community and can contribute to heritage management and conservation. It is also hoped that this campaign will help inform future capacity-building initiatives in the Lake Ohrid region within the World Heritage Leadership Programme.


Kontributi i ICCROM, konsultime me komunitetin në rajonin e Liqenit të Ohrit
Një seminar dyditor i drejtuar nga ICCROM ka shënuar dhe fillimin e fushatës konsultative në rajonin e Liqenit të Ohrit, duke përfshirë një ekip vullnetarësh nga gjithë rajoni i Liqenit të Ohrit. Kjo fushatë mbështeti projektin BE-UNESCO “Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”. Ky seminar duket se ofroi një kontribut përfundimtar për menaxhimin e ardhshëm ndërkufitar të kësaj pasurie botërore dhe për pjesën e propozuar për zgjerimin e saj, duke u bazuar në njohuritë dhe kapacitetet e grupeve të interesit. Qëllimi ishte të përforcoheshin mundësitë që do t’u sjellin përfitime dy komuniteteve dhe trashëgimisë së rajonit të Liqenit të Ohrit në përputhje me qëllimet për një zhvillim të qëndrueshëm.

I mbajtur në Ohër, (ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë) dhe në Pogradec (Shqipëri), lancimi i këtij workshopi, mblodhi së bashku ekipin e vullnetarëve ndërkufitare së bashku me konsulentët e ICCROM për të siguruar që metodologjia e propozuar të përshtatej me situatën rajonale dhe nevojat lokale. Një bazë e fortë për këtë studim ka ekzistuar falë bashkëpunimeve të mëparshme të ICCROM në rajon, përfshi dhe pasjen e një modeli pyetësori, si dhe rezultatet e përfituara nga kursi i mëparshëm për qasjen me qendër qytetarët në Konservimin e Kulturës dhe Natyrës.
Ekipi ka realizuar një pyetësor me banorët lokalë që kishte qëllim të forconte kuptimin për situatën lokale socialo-ekonomike, për vlerat dhe asetet e komunitetit dhe për aspiratat e grupeve të interesit, në mënyrë që ata të mund të kontribuojnë për një pjesëmarrje më të mirë në menaxhimin e trashëgimisë. Të tjera rezultate u sollën në tryezë përsa i përket grupimit të vlerave të trashëgimisë që përbëjnë rajonin e Liqenit të Ohrit sot. Edhe pse anëtarët e komunitetit lokal ishin targeti kryesor i këtij studimi, disa intervista të përzgjedhura u bënë me grupet institucionale të interesit dhe një sërë mendimesh u morën nga pikëpamjet e vizitorëve në rajon dhe të gjitha këto sollën të dhëna shtesë për Liqenin e Ohrit.

Bazuar në analizat e pyetsorit u sugjerua një proces i ri planifikimi për pjesëmarrjen në menaxhimin e pasurisë mikse të propozuar ndërkufitare të trashëgimisë botërore, duke identifikuar kapacitetet ekzistuese dhe potenciale që gjenden brenda komunitetit lokal dhe që mund të kontribuojnë për menaxhimin dhe ruajtjen e kësaj trashëgimie. Gjithashtu shpresohet që kjo fushatë do të ndihmojë për inciativat e ardhshme për n

dërtimin e kapaciteteve në rajonin e Liqenit të Ohrit brenda programit të lidershipit të Pasurisë Botërore.