Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2020

Raport investigativ: Ndotesit e Liqenit te Ohrit

Problematikat urgjente per t’u adresuar lidhur me ndotjen e Liqenit te Ohrit, pjese e UNESCO   Që prej datës 5 Korrik, pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit, u bë pjesë e pasurisë botërore të UNESCO, duke iu bashkuar pjesës maqedonase e cila ka qenë në UNESCO që në vitin 1979 si pasuri natyrore dhe 1980 si pasuri kulturore, pra pasuri mikse. Por tashme Liqeni i Ohrit duhet te mbrohet sipas rekomandimeve te UNESCO. A jemi ne dijeni te problematikave qe ka sot zona e mbrojtur rreth Liqenit te Ohrit? Guri i Kuq, Pogradec Jane 4 problematika per Liqenin, të grupuara si vijon: 1. Ndotja nga burimet pikesore – me impakt ne kushtet oligotrofike te ujit te liqenit, veçanerisht ne zonat bregliqenore ne Pogradec, prej fosforit e metaleve te renda qe hyjne ne liqen nga keto burime.   2. Ndotja nga burimet difuze – nga praktika keq menaxhuese te tokes urbane, bujqesore dhe pyjore ne rajon, te cilat me pasoje rritje te sasise se fosforit qe hyn ne liqen nga keto burime (jopikesore).   3. Keqmenaxhimi

We are in Facebook