Posts

Tourist for a day in Sveti Naum and Ohrid…

Udhëtim në rajonin e Liqenit të Prespës

Përse Liqeni i Ohrit është kaq i pastër?