Posts

Tourist for a day in Sveti Naum and Ohrid…

Udhëtim në rajonin e Liqenit të Prespës

Përse Liqeni i Ohrit është kaq i pastër?

The legend of Mali i Thate in Lake Ohrid region

Mokra region, a travel to ancient villages

Ohri në UNESCO, misioni ICOMOS/IUCN do të vizitojë Shqipërinë në Shtator

Përshëndetja e Ambasadores së BE në Shqipëri për projektin e Liqenit të Ohrit

Illyrian Tombs of Selca, a "master piece" of culture heritage

Waste awareness campaign Lake Ohrid- Contribution of ECARO

Contribution of ICCROM, Community consultation launched in the Lake Ohrid region