Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2023

Plani strategjik per rivitalizimin e Liqenit te Ohrit- nje plan serioz?

Plani per Rivitalizimin e Site te UNESCO-s, rajoni i liqenit te Ohrit, tashme eshte depozituar nga Shqiperia dhe Maqedonia e Veriut ne Paris. Gjate vitit te kaluar para depozitimit te tij, ju kerkua ministrive perkatese permes nje set pyetjesh nje informacion mbi stadin e pergatitjes se tij, si dhe nese ishin mare ne konsiderate disa nga “hot-spotet” qe DMO Albania konstatoi dhe qe perbenin kercenimet kryesore ndaj Vlerave te Jashtezakonshme Universale dhe vete Statusin e rajonit si Trashegimi Boterore. Pergjigjet ishin evasive, jo profesionale, jo te argumentuara, shpesh papergjigje, qe krijonin dyshimin ne saktesine dhe seriozitetin e autoriteve pergjegjese per pergatitjen e nje Plani Rivitalizimi serioz, real, me nje ekspertize te mirefillte, permes nje procesi gjithperfshires, qe ai te pranohej nga te gjithe “aktoret”, si KUSHT dhe GARANCI per zbatimim e tij ne vazhdim. Analiza e ketij Plani se sa dhe si ai ploteson Rekomandimet e Miisioneve te Monitorimit, (2020) apo Vendimet e Se

We are in Facebook