Posts

Shoqëria civile kërkon shtyrje të përkohshme të miratimit të Planit Strategjik të Rimëkëmbjes për Trashëgiminë Botërore, Rajoni i Liqenit të Ohrit

Trajnimi i gazetarëve me ndotësit e Liqenit të Ohrit/ Training journalists to identify the polluters of Lake Ohrid

Trajnimi i gazetareve te mjedisit: Ndotesit e Liqenit te Ohrit

Trashegimia natyrore e Liqenit te Ohrit

Pafta ilire e brezit e gjetur në Selcë, Pogradec- thesari në Muzeun Historik

Zbulohet vendbanim palafit 7500 vjeçar në Lin, Pogradec