Posts

Raport investigativ: Ndotesit e Liqenit te Ohrit

National Round Table: Polluters of Lake Ohrid

6 muaj pas marrjes së statusit UNESCO, ndotësit potencialë rrezikojnë Liqenin e Ohrit

A duhet te ndalen aktivitetet minerare rreth Liqenit te Ohrit?

Census of wintering water birds in Ohrid Lake region for the year 2020.