Posts

Shoqëria civile kërkon shtyrje të përkohshme të miratimit të Planit Strategjik të Rimëkëmbjes për Trashëgiminë Botërore, Rajoni i Liqenit të Ohrit

Trajnimi i gazetarëve me ndotësit e Liqenit të Ohrit/ Training journalists to identify the polluters of Lake Ohrid