Posts

Edhe pse me rëndësi globale, në nivel lokal bëhet pak për mbrojtjen e Liqenit të Ohrit

Ndotja minerare rrezikon statusin e UNESCO-s për liqenin e Ohrit

Liqeni i Ohrit, pasuri në rrezik

Liqeni i Ohrit- 4 kriteret që plotëson si pasuri botërore